Készült: 2021.07.27.16:51:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2004.05.24.), 241. felszólalás
Felszólaló Dr. Jánosi György (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 1:43


Felszólalások:  Előző  241  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az általános és részletes vita során kiderült, hogy az önálló indítványban megfogalmazódó szándékok és törekvések többségével az Országgyűlés egyetért. Egyetértettünk abban, hogy meg kell erősítenünk az oktatási jogok miniszteri biztosának feladat- és jogkörét. Egyetértettünk abban is, hogy a felsőfokú akkreditált szakképzés egységes hallgatói jogállásba illesztését egy évvel el kell halasztanunk. Egyetértettünk abban is, hogy ezen a téren egységesíteni kell a középfokú és felsőfokú oktatási intézményekben folytatott képzés feltételrendszerét.

Egyetlen vitatott, nyitott kérdés maradt, az, hogy a felsőoktatási törvény őszi átfogó módosítása előtt lehetséges-e kormányrendeletben szabályozni a bolognai folyamat elindítását, a bolognai egyezményben szereplő lineáris, többciklusú képzés meghonosítását a magyar felsőoktatásban. Az előterjesztők változatlanul azon az állásponton vannak: erre szükség van, hogy azok az oktatási intézmények, amelyek készen állnak feltételeiket tekintve e képzés elindítására, megkaphassák ezt a lehetőséget.

Kérem ezért a tisztelt Házat, hogy támogassák a javaslatot, és értsenek egyet azzal a két módosító indítvánnyal, amelyeket az előterjesztők nevében támogatásra javasoltunk.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti képviselők padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  241  Következő    Ülésnap adatai