Készült: 2021.08.03.15:07:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2004.05.24.), 236. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 3:55


Felszólalások:  Előző  236  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a Fidesz-frakció külön szavazást kezdeményezett a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés, a külön szavazásra kért indítvány kivételével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 305 igen szavazattal, 8 nem ellenében elfogadta.

Az ajánlás 4. és a kiegészítő ajánlás 1. pontja alternatív megoldást kínál a törvényjavaslat 1. §-ában a törvény 7. § (2) bekezdése módosítására.

Először Pető Iván javaslatáról határozunk a kiegészítő ajánlás 1. pontjának megfelelően, a minősített többség szabályai szerint. A javaslatot a bizottság és az előterjesztő egyaránt támogatja, de a Fidesz külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 192 igen szavazattal, 122 nem ellenében nem fogadta el.

Most Pető Iván javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 4. pontja szerint. A kulturális bizottság a módosító javaslatot támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 300 nem ellenében nem fogadta el.

 

(19.30)

 

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet. Az ajánlás 3. pontjában Halász János a törvényjavaslat 1. §-ában a törvény 7. § (1) bekezdésének módosítását kezdeményezi. A javaslat a magyar televíziós műsorstruktúrát érinti. A kulturális bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Halász János a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének elhagyását kezdeményezi. Ebben hatályon kívül helyező rendelkezések találhatók. A kulturális bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 191 nem ellenében nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem ismételten, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelentkező.) Ilyen jelzést nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9942. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9942/22. és 26. számokon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy a zárszó már elhangzott. A törvényjavaslat 1-9. és 60. §-ainak elfogadásához az alkotmány 40/A. §-ának (1) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem a jegyzőt, ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyek nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást.
Felszólalások:  Előző  236  Következő    Ülésnap adatai