Készült: 2021.03.07.00:08:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

87. ülésnap (2015.06.16.), 4. felszólalás
Felszólaló Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:22


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mielőtt Ikotity képviselőtársam furcsa című napirend előtti hozzászólására válaszolnék, hadd javasoljak neki valamit! Egyrészt azt javasolnám, hogy tüzetesen és alaposan olvassa el az Országgyűlés által tárgyalt törvényeket ‑ ön is részt vett a vitában ‑, mind a szakképzési törvény módosítása, mind az ezt lekövető köznevelési törvény módosítása az ön által feltett kérdésekre kellő garanciát ad ugyan, de javasolnék még valamit, képviselő úr: az interpellációk, napirendi felszólalások megírásához egy új értelmező kéziszótárt javasolnék használatra, és talán térjünk már el az MSZP-s értelmező kéziszótártól. (Közbeszólás az MSZP soraiban: Hogy kerülünk mi ide?) Olyanokat mondani, hogy a kormány az iskolabezárás politikáján van!? Annál is inkább, mert az az állapot, ami 2010-ben a magyar iskolarendszert jellemezte, sem az esélyteremtés, sem pedig az értékalapú vagy minőségalapú közoktatást nem jelentette, így szükség volt arra a fenntartóváltó intézkedésre és arra az értékalapú és minőségalapú köznevelési irányváltásra, amelynek eredményeként már eljuthattunk mára oda, hogy azt a szakképzési reformot, amelyre ön is utalt, meg tudjuk valósítani.

(9.20)

A profiltisztítás nem egyenlő a gimnáziumbezárással, ezért javasolom önnek az új értelmező kéziszótár bevezetését a napirend előtti felszólaláshoz. Ön azt állítja, hogy az a nyolcvan gimnázium, amelyek a köznevelési törvény és a szakképzési törvény módosítását lekövető 120-as kormányrendelet egyik mellékletében szerepelnek, azok vegyes profilú intézményként vagy az NGM, vagy pedig az EMMI fenntartói szervezetének fenntartásába kerülnek, vagy pedig oly módon vegyes fenntartásba, hogy a gimnáziumi rész szakmai irányítását továbbra is a KLIK, az NGM pedig a szakképzés fenntartói irányítását látja el. Ezek a gimnáziumok egy fenntartóváltással jelen pillanatban annál is inkább biztonságban vannak, mert az átszervezési döntés arról szól, hogy az EMMI Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásából az NGM NSZFH fenntartásába kerülnek. Itt egy jogutódlásos fenntartóváltásról van szó, amely jogutódlás sem a tanulói jogviszonyt, sem pedig az ott foglalkoztatottak jogviszonyát nem érinti.

Kérem még egyszer, mielőtt riogat és olyan állításokat terjeszt, amelyek nem felelnek meg sem a törvénynek, sem a valóságnak, tüzetesen olvassa el mind a kormányrendeletet, mind pedig az ön által is ismert ‑ azért hivatkozom ide, mert a vitában ön is részt vett ‑ szakképzési törvény, illetve a köznevelési törvény elfogadott szövegét.

Annál is inkább felhívom erre a figyelmét, mert olyan járásokra és olyan gimnáziumi képzésekre hivatkozott, amelyekre akármilyen oknál fogva prejudikálja a megszűnést vagy a bezárást, ami a jelenlegi döntésből, az átszervezés döntéséből nem következik egyenes arányban. Felhívnám a figyelmét arra, ahhoz, hogy az értékalapú és a minőség mellett állást foglaló köznevelési rendszer irányai mentén a gimnáziumi képzés tartalmi, minőségi fejlesztésére igenis szükség van, és mindazok a gimnáziumok, amelyek térségi beágyazottsága, járási székhelyen tradicionálisan működő jellege, valamint a felvételi, beiskolázási körzete indokolja, nincsenek veszélyben. Arról van szó, hogy a gimnáziumi és a szakképzési profil szétválik, vagy most, a július 1-jei döntést követően, vagy pedig a kettős fenntartás esetében az elkövetkezendő tanévben ezek az átszervezési döntések meg tudnak születni.

Nagyon szépen kérem önt, hogy sem a tanév végén, sem a tanév közben, sem máskor ne riogassa sem a tanulókat, sem az iskolákban dolgozókat, mert ők pontosan tudják, hogy amiről ön beszél, az jelen pillanatban nem igaz. Meg tudom erősíteni, hogy azokban a járásokban, ahol térségi elfogadottsággal, tradicionálisan beágyazottan működik a gimnázium, ott állami feladatként a járási székhelyen gimnáziumi feladatellátást biztosítani fogunk. Nem arról van szó, amit ön mond, és szándékosan félreértelmezve vagy ‑ bízom benne ‑ a kicsit alaposabb utánanézés hiányában állít ilyeneket. Az eddigi oktatáspolitika nem arról szól, amit ön mond. Arról szól, amit a kormány vállalt, hiszen folytatódik a pedagógus-életpályamodell, folytatódnak azok a tartalmi fejlesztések, amelyek a köznevelés esélyteremtő jellegét erősítik, és valóban minden gyermek számára a tudása, a szorgalma és a képességei okán elérhető utat kijelöli, és ezt szeretnénk folytatni.

Azt is szeretném önnek mondani, hogy a gimnáziumi beiskolázásokból egy szám még kitűnik: 20 százalékos kapacitástöbblet van a gimnáziumokban, és a 90 ezer gyerek helyett 70 ezer fejezte be a középiskolai tanulmányit a napokban. Tehát jól látható, hogy ha valamit felemelünk, azzal nem lelökünk egy másik képzési szintet a középpontból. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai