Készült: 2021.05.13.13:36:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

310. ülésnap, 194. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:15

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló T/12619. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 276 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta az előterjesztést.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/12616. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 259 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Soron következik Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12486. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12486. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 302 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12487. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12487. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 306 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubajban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12488. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12488. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 308 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés elfogadását kezdeményező határozati javaslat határozathozatala.

(17.10)

A nemzeti összetartozás bizottsága önálló indítványát H/12168. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/12168. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 227 igen szavazattal, 87 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12228. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12228. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 318 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/11456. számon, az egységes javaslatot pedig T/11456/10. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11456. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 306 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/11657. számon, az egységes javaslatot pedig T/11657/25. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11657. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 269 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/12094. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/12094/11. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Rétvári Bence államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra.

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai