Készült: 2020.09.24.04:04:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

240. ülésnap, 227. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 12:32

Felszólalások:  <<  227  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, tekintettel arra, hogy akkor éppen én elnököltem, így erre most rögtön fogok tudni önnek válaszolni. Az államtitkár úr csak reagált a részletes vitában elhangzottakra, és nem zárszót mondott. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Így igaz! - Taps a Fidesz padsoraiból.)

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportja külön szavazást kezdeményezett az ajánlás 2. pontjáról annak érdekében, hogy az Országgyűlés dönthessen az ajánlás 4. pontjáról. Felhívom a figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 6. pontját, továbbá a kiegészítő ajánlás 4. pontjában lévő javaslat elfogadását.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés, a külön szavazásra kért 2. pont kivételével. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 292 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Keller László a 2. § (1) bekezdésében a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény 1. § (1) bekezdése a) pontjának kiegészítésével azt kezdeményezi, hogy a törvény hatálya kiterjedjen a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi képviseletére is. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 192 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában a költségvetési bizottság a 2. § (1) bekezdésben a törvény 1. §-ának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Ebben kiegészíti a törvény személyi hatályát, és kivonja ez alól a hitelintézeti törvény által meghatározott ügynököt.

A javaslat magában foglalja az ajánlás 4. pontját. Az előterjesztő és a bizottságok egyaránt támogatják, de az SZDSZ kérésére külön szavaz az Országgyűlés. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 299 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Font Sándor a 2. § (1) bekezdésében a törvény 1. § (1) bekezdését új ponttal egészíti ki. (Jelzésre:) A képviselő úr visszavonta a módosító indítványát.

Az ajánlás 9. pontjában Keller László az adatrögzítésre utaló szabályokat kívánja kiegészíteni a 2. § (4) bekezdésében, a törvény 2/B. § (2) bekezdése b) pontja 5. alpontjának módosításával. A javaslat magában foglalja a kiegészítő ajánlás 5. pontját. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 110 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Most tehát a kiegészítő ajánlás 5. pontjáról döntünk, Keller László indítványa alapján. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 130 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(17.20)

 

Az ajánlás 13. pontjában Lotz Károly és más képviselők a 2. § (6) bekezdésben a törvény 3/A. §-ának módosításával azt kezdeményezik, hogy a pénzügyi szolgáltató szervezet ne az ORFK-t, hanem az ügyészt értesítse pénzmosással kapcsolatban felmerülő gyanúja esetén. A javaslatban kártérítési felelősséggel kapcsolatos szabályt is előterjesztenek. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Keller László a 2. §-t új bekezdéssel egészíti ki, ebben értesítési kötelezettséget ír elő a pénzügyi szolgáltató szervezet részére. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 134 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Keller László a 3. § (2) bekezdésében a takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet 15/A. §-át kívánja kiegészíteni azzal, hogy az APEH felé történő adatközlési kötelezettséget ír elő a hitelintézet számára. A javaslat magában foglalja az ajánlás 18. pontját. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 112 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Most Keller László javaslatáról döntünk az ajánlás 18. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés?

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 108 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Az ajánlás 20. pontjában Keller László a törvényjavaslat 6. §-ának elhagyását javasolja, amely az értékpapír-kibocsátás egyik szabályát tartalmazza. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 21. pontjában szereplő indítványt. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 111 igen szavazattal, 213 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Most pedig Lotz Károly és más képviselők javaslatáról döntünk az ajánlás 21. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 127 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett utasította el a módosító indítványt.

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában Keller László a 8. § (1) bekezdésében a Btk. 261. § (1) bekezdésének módosításával a terrorcselekmény törvényi tényállását kívánja megváltoztatni. Ezzel alternatív tartalmú javaslatot fogalmaz meg az ajánlás 25. pontjában. Először a kiegészítő ajánlás 9. pontjáról döntünk. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 135 igen szavazattal, 205 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Most az ajánlás 25. pontját teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 137 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők védelmi programjáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4903. számon, az egységes javaslatot pedig T/4903/60. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, amelyről az alkotmányügyi bizottság a T/4903/62. számon ajánlást készített, így most záróvitára is sor került.

Megnyitom a záróvitát. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkező nincsen.

Tisztelt Képviselőtársaim! A záróvitát lezárom. Feltételezem, hogy Kontrát Károly államtitkár úr nem kíván reagálni.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát a T/4903/62. számú ajánlás 1. pontja szerint, amelyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 316 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel... (Szabó Sándorné jelzésére:) Kérném szépen Szabó Sándorné képviselő asszony gépét bekapcsolni! Köszönöm. (Szabó Sándorné: Még mindig nincs!)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik, ahogy azt említettem. Arra figyelemmel azonban, hogy az egységes javaslat 43. §-ának elfogadásához az alkotmány 40/A. § (2) bekezdése értelmében a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők védelmi programjáról szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 312 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők védelmi programjáról szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 308 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési megállapodás megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és határozathozatala. Az előterjesztést H/5334. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig H/5334/1-2. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Kontrát Károly belügyminisztériumi politikai államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. Államtitkár úr!

 

Felszólalások:  <<  227  >>    Ülésnap adatai