Készült: 2020.09.25.08:52:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

230. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:29

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A házbizottság csütörtöki ülésén nem született megállapodás a napirendi ajánlást illetően. Ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő. Az Országgyűlés ülésének napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre és az előterjesztések együttes tárgyalására vonatkozó ajánlást kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam az Országgyűlést.

Az ülés napirendjének kiegészítésére az MSZP, az SZDSZ és a Fidesz képviselőcsoportja is indítványokat terjesztett elő. A Házszabály szerint először ezekről határozunk, és ezt követően döntünk a napirendi ajánlásról.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend kiegészítésére tett indítványokról fogunk dönteni. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény egyes rendelkezései végrehajtásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1565. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

 

 

(15.10)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a bányászati szempontból zárt területek feloldásának körülményeiről, a nemzeti ásványvagyonnal történő gazdálkodás helyzetét vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1937. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a látható többség nem fogadta el.

Göndör István jelzi, hogy gombnyomásos szavazást kér, tehát megismételjük a szavazást. A szavazógép bekapcsolását kérem. Tehát megismételjük, ugyanerről a kérdésről döntünk, tehát a H/1937. számú MSZP-s indítványról van szó. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a napirend kiegészüljön ezzel a javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Többen jelzik, hogy nem működik a gépük.) Az Országgyűlés határozatképes volt; többen jelezték, hogy nem működik a gépük. A jegyzőket kérem, hogy a jelzéseket rögzítsék, és intézkedjenek, hogy kapcsolják be a szavazógépeket. Nem mondom el mindenkinek a nevét, de államtitkár is van, MSZP-s képviselő is van, kormánypárti képviselő is van, akinek nem működött a szavazógépe; kérem ezeket majd bekapcsolni a következő szavazásnál.

Mindenesetre az eredményt kihirdetem: az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 192 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyógyszerellátásban kialakult válságos helyzet okainak feltárását vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3091. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának megvalósításáról szóló 2117/1999. számú kormányhatározat végrehajtásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3312. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény egyes fejezeteiben szereplő előirányzatok felhasználásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3316. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Televízió Rt. gazdálkodásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3513. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az Egészségbiztosítási Alap felügyeletével és kezelésével összefüggő tevékenységek következtében kialakult helyzet feltárását vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3559. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt.

Közben ügyrendi kérdésben jelentkezett Pozsgai Balázs, de ez nyilván téves, hiszen ilyenkor nem is lehet ügyrendi kérdésben szót kérni, úgyhogy kérem törölni a nevét a monitorról.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Miniszterelnöki Hivatal által 1999. január 1-je óta kormányzati propagandára és országimázsra fordított költségvetési kiadásait és kötelezettségvállalásait vizsgáló bizottság felállítását kezdeményező H/4227. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával.

Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a miniszterelnök felelősségének kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményező H/4744. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény módosítását indítványozó T/3842. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról szóló T/4168. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e az ülés napirendjét a választási rendszer reformját előkészítő eseti bizottság J/3502. számú jelentésének és a jelentés elfogadását kezdeményező H/3503. számú határozati javaslatnak az általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az állam által nagy összegű költségvetési támogatásban részesített pénzintézetek konszolidációját vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1237. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Most pedig kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja indítványát, amelyben azt kezdeményezik, hogy a villamos energiáról szóló T/5100. számú törvényjavaslat általános vitájának megkezdésére október 18-án, a politikai vitát követően, a tőkepiacról szóló T/5127. számú törvényjavaslat általános vitájának megkezdésére pedig holnap délelőtt, azaz kedden délelőtt kerüljön sor. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot elfogadta - de Göndör István ismét kéri azt, hogy géppel ismételjük meg a szavazást, ezért ezt meg fogjuk ismételni.

Kérem bekapcsolni a szavazógépeket. Tehát kérdezem, hogy a Fidesz képviselőcsoportjának az indítványára ezt a napirendcserét - ez nem napirend-kiegészítés, hanem csak napirendcsere - az Országgyűlés elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 188 igen, 3 nem, 1 tartózkodás jelenik meg.)

Az Országgyűlés ebben az esetben nem határozatképes, de Németh Zsolt szavazógépe továbbra sincs bekapcsolva, úgyhogy kérem Németh Zsolt szavazógépét bekapcsolni, és rögtön meg fogjuk ismételni a szavazást. Tehát megismételjük a szavazást, amennyiben most már az államtitkár úrnak is működik a szavazógépe. (Németh Zsolt: Rendben van!)

Nos, tisztelt Országgyűlés, felteszem tehát az iménti kérdést, ki az, aki a napirendcserével egyetért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 190 igen, 1 nem, 0 tartózkodás jelenik meg. - Kovács Kálmán: Fogy a nemzet! - Zaj.)

Ezúttal sem határozatképes az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés! (Általános zaj. - Az elnök csenget.) Miután az az érdekes helyzet állt elő, hogy többen jöttek be a terembe, és ennek következtében kevesebb szavazatot mutat a gép (Közbeszólások, zaj.), ezért megismételjük még egyszer a szavazást, és utána továbblépünk. (Közbeszólások.) Tovább fogunk utána lépni, nyugalom, mindenkit nyugalomra intenék; a következő szavazás után el fogom mondani, hogy mi fog következni. És arra kérek mindenkit, hogy aki részt vesz a szavazásban - hiszen nyilvánvaló, hogy az ellenzéki képviselők nem vesznek részt a szavazásban -, figyelje, hogy egyáltalán működik-e a szavazógépe.

Tehát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirend kiegészítésére, illetőleg módosítására irányuló javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 189 igen, 0 nem, 0 tartózkodás jelenik meg. - Derültség és taps az MSZP és az SZDSZ soraiban. - Zaj. - Közbeszólások, köztük Kovács Kálmán: Nem kellene levonni a konzekvenciát?)

Nem jelezte senki sem, hogy nem működik a szavazógépe, ennek következtében nyilvánvaló, hogy valami más oka van annak, hogy egyre kevesebb szavazat van, ennek következtében, miután erről a javaslatról az Országgyűlés nem tudott dönteni, ez a döntés nem született meg, tehát megyünk tovább, és megnézzük, hogy a napirend egészét elfogadja-e majd az Országgyűlés.

 

Ezért a kiküldött napirendi ajánlásról döntünk, ami ennek következtében változatlan formában tartalmazza azt, hogy kedden a villamosenergia-törvény, csütörtökön pedig a tőkepiaci törvény kerül napirendre, hiszen most csak ennek a cseréjéről volt szó, tisztelt Országgyűlés, hogy a tőkepiaci törvényt ne csütörtökön, hanem kedden kezdjük el tárgyalni, és a villamos energiát pedig ne kedden, hanem csütörtökön.

 

(15.20)

 

Ezt nem fogadta el most a Ház, nem volt határozatképes, ezért most az eredeti javaslat szerinti javaslatot fogom feltenni szavazásra, tehát a kiküldött napirendi ajánlásról döntünk, hiszen a kiküldött napirendi ajánlás ezt a változatot tartalmazta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Göndör István kér-e esetleg szavazást? (Göndör István: Nem. - Derültség az MSZP soraiban. - Kovács Kálmán: Géppel nem lennénk meg!) Nem kér.

 

Nos, tisztelt Országgyűlés, az elmúlt ülésünkön lezártuk a büntetőeljárásban részt vevők (Dr. Hack Péter: Azért nem volt hülyeség a konszenzusos többség!), az igazságszolgáltatást segítők védelmi programjáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Arra figyelemmel, hogy az elfogadott napirendi ajánlás szerint a részletes vitára a mai ülésnapunkon kerüljön sor, most az előterjesztés részletes vitára bocsátása következik. Indítványozom, hogy a T/4903. számú törvényjavaslatot részletes vitára bocsássa az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

A további napirendi ajánlásban szereplő egyéb döntésekre figyelemmel indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/4955. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 104 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Döntéseink alapján e heti ülésünkön kerül sor a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára. A Házszabály 53. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a napirendi pont időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. A napirendi ajánlás mellékletében szereplő javaslatban azt indítványoztam, hogy az előterjesztés részletes vitáját az Országgyűlés ötórás időkeretben folytassa le. Az időkeret javasolt felosztását a napirendi ajánlás tartalmazta.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni. (Bauer Tamás jelentkezik.)

Megadom a szót Bauer Tamás képviselő úrnak, Szabad Demokraták Szövetsége.

 

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai