Készült: 2020.07.12.06:10:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

266. ülésnap (2017.12.12.), 86. felszólalás
Felszólaló Tuzson Bence (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:29


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TUZSON BENCE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád, Csö­mör, Erdőkertes és Veresegyház olyan közösség, amely közösséget nyugodtan nevezhetjük a tettek kö­zös­ségének. Minden település, amely ezen a terü­le­ten van, kiemelkedik a közösségszervezés tekin­te­té­ben és az ehhez kapcsolódó fejlesztések tekintetében is. Olyan összefogás van ezeken a településeken, ami lehetővé teszi az infrastrukturális fejlesztéseket, és azt, hogy az ilyen összefogás mellé a magyar kor­mány, a magyar állam is oda tudjon állni és az infra­strukturális fejlesztésekben részt vegyen.

Ezért nagyon fontosak azok a fejlesztések, ame­lyek országos jellegű fejlesztések, de ezeknek a tele­pü­léseknek az érdekeit szolgálják. Mert az ilyen típusú fejlesztések, tudják, nem csak az ipart segítik elő. Sokban elősegítik természetesen azt is, hiszen a gazdaság vonzerőt gyakorol, és ezekre a területekre betelepülnek különböző gazdasági társaságok, akik mun­kahelyeket teremtenek, de a másik oldalon pe­dig ez elősegíti a családok életminőségének a fejlő­dé­sét is.

Hiszen ha gyorsabban lehet közlekedni, gyor­sabban lehet elérni a munkahelyet, az iskolákat, az óvo­dákat, akkor ennek a végén több idő jut a csalá­dokra is, márpedig a legfontosabb az, hogy a magyar emberek a családokkal tölthessék az idejüket, fej­lőd­jenek a családok, erősödjenek meg, és ezen keresztül Magyarország is tovább erősödhessen.

A dunakesziek és a Dunakeszi környékiek szá­má­ra, a fótiak számára, a gödiek számára kie­mel­kedő jelentősége van annak, hogy az M2-es út meg tud épülni, meg tud növekedni, szélesedni tud, és most már négysávos útként fog tudni működni 2019‑től kezdődően egészen Vácig, tehát elég hosszú szakaszon, és több lejáróval szolgálhatja a gödiek, a dunakesziek és a fótiak érdekeit is.

Régi álmuk valósul meg a dunakeszieknek és a gödieknek azzal, hogy a régi 2-es utat és az M2-es utat egy új út, egy új összekötő út fogja összekötni, ezeknek az embereknek az érdekét ez fogja szolgálni. Meg fogja gyorsítani a közlekedést, és a telepü­lé­se­ken átmenő forgalmat enyhíteni fogja, sokban hoz­zá­járulva ezzel ahhoz, hogy az ott élő emberek élet­minősége növekedhessen.

Fontos a gödiek számára, hogy nemrégiben oda­települt a Samsung-gyár, ismételten megnyithatta a kapuit, ami felhelyezte Gödöt az innovatív vál­lal­kozások világtérképére is, de ehhez kapcsolódóan a magyar kormány támogatásával komoly infra­struk­tu­rális fejlesztés valósulhat meg Gödön. Ez az infra­strukturális fejlesztés 2 milliárd forint támogatást jelent, amivel számos utca meg tud újulni. Meg tud újulni a helyi tömegközlekedés is, és több kis út mellett a város egésze is fejlődni tud, tovább tud erősödni.

A térség szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a vasútvonal 1846-ban itt kezdte el először a működését Magyarországon. Az első vasút itt pöfögött annak idején. Ez a fejlődés tovább foly­hat azzal, hogy Közép-Európában az első emeletes motorvonatok, amelyek már nagy kapacitásúak és felgyorsítják a Budapestre való közlekedést, itt fognak megvalósulni. Természetesen nemcsak ezen a két településen, hanem több településen is számos fejlesztés van. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül soroljak fel néhányat!

A fótiaknak és mellette a mogyoródiaknak az érdekeit is szolgálja, hogy az M3-as autópályán csaknem 5 milliárd forintból egy új csomópont fog megépülni a hozzá tartozó összekötő úttal is, ami könnyebbé teszi ezeknek a településeknek az elér­hetőségét, rövidebb lesz itt is a közlekedési idő, és ezzel az életminőség ezen a területen, ezeken a te­le­püléseken, Fóton is növekedni fog. Könnyebben lesz elérhető a település, és a település közelekedési zsúfoltsága is várhatóan csökkenni fog.

Természetesen a gyorsabb közlekedés a kistele­pü­léseken is fontos. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy akár Csömörön is megvalósulhatnak útfejlesztések, hiszen a 3. számú, Rét utcai bekötőút is megvalósult az utóbbi időszakban, és a Laki utca felújítása is folyamatban van, tehát itt is komoly infrastrukturális fejlesztések vannak.

Csomádon pár nappal ezelőtt adtuk át az Irtvány utcát, amelynek különös jelentősége van a telepü­lé­sen, hiszen a Kossuth Lajos utcát is tehermentesítő utcáról van szó (Az elnök a csengő megkocog­ta­tá­sával jelzi az idő leteltét.), olyan utcáról, amelyik segítséget nyújt mindenkinek, aki a településen él. Emellett Erdőkertesen a Géza utca felújítása is meg­történt, illetve a Béke utca felújítása is folyamatban van. (Gúr Nándor: Elnök úr, idő!)

Ezek a fejlesztések mutatják azt, hogy jó irányba megyünk, erősödik a magyar gazdaság, és emellett erősödnek a települések is. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót.
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai