Készült: 2020.07.07.22:08:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

262. ülésnap (2017.11.28.), 16. felszólalás
Felszólaló Tuzson Bence (Fidesz)
Beosztás Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TUZSON BENCE, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Önnek tökéletesen igaza van. Sajnos, egy olyan kampány részesei vagyunk most, amelyben a másik oldalról, az ellenzék oldaláról az álcázás jelenik meg. (Moraj az MSZP és a Jobbik soraiban.) A valóság az, hogy az ellenzéki képviselők részéről megjelenik a valóság folyamatos letagadása is; a valóság folyamatos letagadása, hiszen emlékeznek önök is arra, hogy hogyan nevezték a szocialisták annak idején a bevándorlás kérdését. A bevándorlás álprobléma, mondták, amit a Fidesz kreált.

Hogyan vagyunk a kötelező kvótával? A kötelező kvóta kérdését is folyamatosan letagadták. Ma már ugyan ott tartunk, hogy a politikai baloldalon belül is folyamatos vita van abban a kérdésben, hogy vajon kötelező kvóta létezik‑e vagy sem. De ennek azért van egy megnyilvánuló példája is, hiszen az Európai Parlament egy határozatot fogadott el ebben a kérdésben, amelyben döntött a kötelező kvótáról, elindította azt a jogalkotási folyamatot, amely a kötelező kvótához fog vezetni.

És most minek vagyunk tanúi? Annak, hogy a Soros-terv létét is tagadják, szinte minden ellenzéki képviselő, minden ellenzéki erő. Legutóbb ehhez egyébként a Jobbik is csatlakozott, amikor Egyed Zsolt képviselőtársunk a tegnapi napon kifejtette azt, hogy tulajdonképpen a Soros-terv és az ehhez kapcsolódó nemzeti konzultáció ténye nem más, mint riogatás ‑ mondta tegnap Egyed Zsolt. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

Miért teszik mindezt? ‑ vetődik fel a kérdés. Miért teszi ezt Soros György? Ahogy képviselőtársunk az előbb elmondta, valóban érdemes tanulmányozni, odafigyelni arra, hogy Soros György „A nyílt társadalom” című könyvében mit írt, hogyan fejtette ki azt az álláspontját, ami a nemzetek megszüntetéséhez vezet.

Egy olyan álláspontot képviselt, egy olyan elméletet, amelynek a lényege a nyílt társadalom, amelyben eltűnnek a nemzetek, és Európában csak egy massza alakul ki, ahol nincsenek magyarok, nincsenek németek, nincsenek osztrákok, románok, csak egy nemzetek nélküli massza.

S ehhez a küzdelemhez csatlakozott a magyarországi baloldal, a magyarországi ellenzéki pártok is, hiszen Soros György azt is kifejtette, hogy azt az eszközt sem szabad elvetni, ami a belügyekbe való beavatkozás eszköze.

(9.40)

Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy óriási pénzügyi erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt a tervet megvalósítsák, hiszen, hölgyeim és uraim, 4800 milliárd forint (Zaj. ‑ Az elnök csenget.), 4800 milliárd forint az az összeg, amit Soros György a saját alapítványába tett át. Hogy ezt meg lehessen fogalmazni, és megértsük azt, hogy mekkora összegről beszélünk: ez akkora összeg, amit a magyar adófizetők személyi jövedelemadóban három év alatt tudnak összerakni. Ekkora összegről beszélünk, amit Soros György egyetlenegy aláírásával utalt át.

Az Európai Parlament, megvalósítva a Soros-terv egyes elemeit, most megint elfogadott egy ha­tá­ro­zatot, s ennek a határozatnak a lényege pedig a kötelező betelepítés. Egy olyan kötelező bete­le­pí­té­si rendszert indítványoz az Európai Parlament, amelynek célkeresztjébe Magyarország kerül. Úgy kerül a célkeresztjébe, hogy azokat az országokat kí­ván­ja előnyben részesíteni a betelepítés szem­pont­já­ból, ahol még nincsenek bevándorlók. Ráadásul ez a terv a családegyesítést is megkönnyíti, aminek kö­vet­keztében még több ember tud beérkezni az Európai Unió területén belülre.

Ezzel a tervvel, ezzel a ha­tá­ro­zattal felül akarják írni a nemzetek jogköreit, s szembemennek minden demokratikus alapelvvel, az Európai Unió azon alap­elvével, hogy alapvetően a nem­zetek döntésére épül az Európai Unió, nem pedig a feje tetejére áll, nem fordított az európai dön­téshozatali mechanizmus.

Közel kétmillió olyan ember van, aki már ki­töl­töt­te Magyarországon a nemzeti konzultációs kér­dő­ívet. (Közbeszólások az ellenzéki oldalról: Nem igaz! ‑ Hány millió? ‑ Persze, ötmillió!) A magyar emberek megértették azt és értik azt, hogy egy olyan kérdésről beszélünk, ami nem egy-két évre, nem öt-tíz évre, hanem ötven-száz évre is képes Ma­gyar­ország sorsát meghatározni. Még van néhány nap azzal kapcsolatban, hogy ki lehessen tölteni a nem­ze­ti konzultációs kérdőíveket. Én arra kérek minden magyar embert, akinek fontos Magyarország jövője (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kér­dőívet, mert csak akkor tudjuk megállítani Brüsszelt, akkor tudjuk Soros Györgyöt megállítani, ha mi, magyar emberek egymással összekapaszkodunk. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kor­mány­pártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai