Készült: 2021.06.16.18:30:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap (2005.12.19.), 118. felszólalás
Felszólaló Arató Gergely (MSZP)
Beosztás oktatási minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 2:13


Felszólalások:  Előző  118  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ARATÓ GERGELY oktatási minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is engedje meg, hogy kifejezzem, fontosnak tartom magam is és a kormány is fontosnak tartja azt a munkát, amit az egyházi közoktatási intézmények végeznek, s mivel ismerem, engedje meg, hogy azt is elmondjam, nagyra becsülöm az ön által említett két középiskola munkáját is.

Szerencsére az ön által megfogalmazott felvetés - amely szerint a törvényből kikerülne az a szabály, amelyik az egyházi intézményekben dolgozó pedagóguskollégák bérezésére vonatkozik - nem állja meg a helyét, tudniillik a hatályos közoktatási törvény 122. §-ának szövege szerint “a nem állami szerv, illetve a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben munkaviszony keretében alkalmazott pedagógusok esetében a pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénélö. Hozzá kell tennem, hogy ez a rendelkezés az egyházi fenntartókkal egyeztetve, az ő támogatásukkal maradt bent a törvényben, hiszen ez a rendelkezés többletfeladatot, többletkiadást jelent többek között az egyházi intézményfenntartók számára is, azonban mivel azt gondoljuk, hogy a pedagóguspálya egysége fontos érték, az, hogy a különböző oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok hasonló körülmények között dolgozhassanak, fontos, a közoktatás egységét szolgáló szabály, ezért ebben örömmel egyetértettünk velük, és hatályban hagytuk ezt a rendelkezést.

Ami a forrásokat illeti: képviselő úr arra utalt, hogy nem kívánja most lefolytatni a költségvetési vitát. Mégiscsak azt kell önnek jeleznem, hogy a költségvetés tervezetében a hatályos szabályok értelmében a vatikáni megállapodás, illetve a más egyházakkal kötött megállapodások szerint biztosítjuk az egyházak számára a közoktatáshoz kapcsolódó normatívákat, biztosítjuk számukra a kiegészítő normatívát addig a mértékig, ameddig az önkormányzatok többletet költenek a saját iskoláikra, és megoldást keresünk a költségvetés zárószavazása keretében arra is, hogy más normatívák esetében hogyan lehet egyszerűbbé tenni az egyházi intézmények számára a normatív támogatás igénybevételét.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  118  Következő    Ülésnap adatai