Készült: 2021.01.16.13:25:28 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Szent-Iványi István
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 75
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2002.02.05.(251)   18 Napirend előtti felszólalások A szemfényvesztés folytatódik napirend előtti felszólalás 4:53
  89 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5663 Kinek jó a kedvezménytörvény? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:01
  93 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5663 Kinek jó a kedvezménytörvény? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:00
 312 Tárgysorozatba vétel T/5692 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról (státus tv.) Önálló indítvány indokolása 4:57
2001.12.18.(249)   32-34 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/5663 Kinek jó a kedvezménytörvény? bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról 0:13
2001.11.29.(244)   10 politikai vita lefolytatása V/5417 Európai integrációs vitanap kezdeményezés vezérszónoki felszólalás 17:04
2001.11.26.(241)   40 Általános vita lefolytatása H/5416 A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról felszólalás 8:50
2001.11.05.(235)   32 Házszabálytól való eltérés T/5216 A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről ügyrendi kérdés 4:00
  40 Az ülés napirendjének megállapítása ügyrendi kérdés 0:03
2001.10.16.(231)  310 tárgyalás ügyrendi javaslatról H/5294 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI.29.) OGY határozat módosításáról( Informatikai biz-ba Cseh Sándort, Mezőgazdasági biz-ba Hanó Miklóst, Területfejlesztési bizottságba Horváth Bélát,Nemzetbiztonsági bizottságba dr. Kövér Lászlót, dr.Fazekas Sándort, Lengyel Jánost a Külügyi bizottságba dr.Csúcs Lászlót) ügyrendi kérdés 1:14
2001.10.05.(229)   24 Általános vita lefolytatása H/5220 Az "ENDURING FREEDOM " (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel "Infinite Justice" (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról felszólalás 5:52
2001.09.25.(225)  356 Részletes vita lefolytatása H/5155 A Magyar Köztársaságnak az Egyesült Államokkal szemben elkövetett terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről felszólalás 4:28
 383 tárgyalás ügyrendi javaslatról H/5183 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló, 39/1998.(VI.29.) OGY határozat módosításáról ( Informatikai biz-ba Cseh Sándort, Ter.fejl.biz-ba Horváth Bélát, Mezőgazdasági biz-ba Hanó Miklóst, Nemzetbiztonsági biz-ba dr.Kövér Lászlót, dr Fazekas Sándort, Lengyel Jánost) ügyrendi kérdés 0:58
2001.09.24.(224)   30 tárgyalás ügyrendi javaslatról H/5158 Az "INFINITE JUSTICE" művelethez történő magyar hozzájárulásról ügyrendi kérdés 1:27
  83 Általános vita lefolytatása H/5155 A Magyar Köztársaságnak az Egyesült Államokkal szemben elkövetett terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről vezérszónoki felszólalás 4:56
<< 1  2  3  4  5 >>
Összesen: 75