Készült: 2021.01.25.01:20:55 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Tessely Zoltán
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 10
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.06.19.(75)   84 Általános vita megkezdése T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 7:51
2019.02.19.(54)  106 Általános vita lefolytatása T/4070 A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:17
 138 Általános vita lefolytatása T/4361 Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:29
 156 Általános vita lefolytatása T/4362 Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 4:10
 166 Általános vita lefolytatása T/4477 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:31
 180 Általános vita lefolytatása T/4357 A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:40
 198 Általános vita lefolytatása T/4358 A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
T/4068 A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
vezérszónoki felszólalás 2:40
 220 Általános vita lefolytatása T/4475 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:05
 262 Általános vita lefolytatása T/4069 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 2:31
2018.11.12.(38)  333 Bizottsági jelentések vitája T/2933 Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 3:37
<< 1 >>
Összesen: 10