Készült: 2020.03.30.19:41:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

11. ülésnap, 237. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:19

Felszólalások:  <<  237  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, és megkérdezem, hogy van-e még, aki szeretne a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.

Megkérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e válaszolni. (Jelzésre:) Nem kívánnak. A szavazásokra a mai határozathozatalok körében kerül sor, tisztelt képviselőtársaim.

Mivel 18 óra 30 perc elmúlt, arra kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy szavazókártyájukat megfelelően elhelyezték-e a szavazókészülékben. Kérem a frakcióvezető urakat, hogy biztosítsák a parlament határozatképességét. Ismételten kérem képviselőtársaimat, hogy mielőbb foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájuk megfelelően elhelyezést nyert a szavazókészülékben, hogy folytatni tudjuk munkánkat. Ugyanis határozathozatallal folytatjuk munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztés T/140. számon, a kijelölt Külügyi bizottság jelentése T/140/4. számon, a kapcsolódó Költségvetési bizottság jelentése pedig T/140/5. számon az Országgyűlés honlapján elérhető. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság bizottsági módosító javaslat hiányában a törvényjavaslatot nem tárgyalta.

Az LMP képviselőcsoportja T/140/6. számon a T/140/3. számú módosító javaslat fenntartását kezdeményezte. Most erről szavazunk. Ebben az indítványban Szél Bernadett képviselő asszony a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének módosítását javasolja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e az LMP kérése alapján a T/140/3. számú módosító javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 109 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Most a zárószavazás következik. Ennek során a törvényjavaslat eredeti szövegéről kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/140. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 110 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett elfogadta. (Dr. Szél Bernadett átad egy fekete, PAKSTOP2-STOPAKS feliratú pólót Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek. - Dr. Répássy Róbert: Pólócsere? - Derültség, szórványos taps a teremben.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozathozatalnál vagyunk, és megfelelő komolyságot szeretnék kérni a parlamenttől, a műsoron kívüli intermezzótól eltekintve.

Soron következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról szóló döntés és a zárószavazás. Vas Imre és Simon Róbert Balázs fideszes képviselőtársaink önálló indítványa T/156. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/156/10. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló összegző jelentése pedig T/156/11. számon szintén a honlapon elérhető. A Törvényalkotási bizottság elnöke benyújtotta az egységes javaslatot, amelyet T/156/14. számon a honlapon már szintén megismerhettek.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik és az MSZP képviselőcsoportja indítványozta egyes, az összegző módosító javaslatban nem szereplő módosító javaslatok fenntartását. Ezek a kezdeményezések a T/156/12. és 13. számon a hálózaton ugyancsak elérhetők. Először ezekről határozunk.

A T/156/6. számú módosító javaslatban Szilágyi György képviselő úr a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a sporttörvény 72. § (2) és (3) bekezdésének módosítását, továbbá a törvényjavaslat 2. és 3. §-ainak elhagyását javasolta. A javaslat fenntartása kizárja a T/156/4. számú módosító javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a Jobbik kérése alapján a T/156/6. számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A T/156/4. számú módosító javaslatban Varga László a 2. §-ban a törvény 72/A. § (1) bekezdésének módosítását, további bekezdéseinek elhagyását, a 3. §-ban pedig a törvény 72/B. § (3) és (4) bekezdéseinek elhagyását javasolja.

(18.40)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e az MSZP kérése alapján a T/156/4. számú módosító javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés egyik módosító javaslatot sem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/156/10. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 110 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslatot a T/156/14. számú egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 111 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntés és a zárószavazás. Manninger Jenő és Szűcs Lajos fideszes képviselőtársaink önálló indítványa T/168. számon a parlamenti informatikai hálózaton mindenki számára elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/168/10. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló összegző jelentés pedig T/168/11. számon a honlapon szintén elérhető. A Törvényalkotási bizottság elnöke benyújtotta az egységes javaslatot, amelyet T/168/15. számon a honlapról szintén megismerhettek.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja indítványozta a T/168/4. számú módosító javaslat fenntartását. Ez a kezdeményezés a T/168/13. számon a hálózaton érhető el. Először erről határozunk.

A T/168/4. számú módosító javaslatban Tóth Bertalan és mások a törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek módosítását, illetve elhagyását kezdeményezik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e az MSZP kérése alapján a T/168/4. számú módosító javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés nem tartotta fenn a módosító javaslatot, most az összegző módosító javaslatról döntünk. A határozati házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az MSZP és a Fidesz képviselőcsoportja indítványozta az összegző módosító javaslat egyes pontjainak külön szavazását. Ezek a kezdeményezések a T/168/12. és 14. számon a hálózaton szintén elérhetők. Most ezekről döntünk.

Az összegző módosító javaslat 7. pontjában a Törvényalkotási bizottság a 6. §-ban az áfatörvényt módosítja. Az indítvány összefügg az összegző módosító javaslat 8., 9., 10. és 16. pontjaival, így ezekről együtt döntünk. A javaslatsor elfogadása esetén az összegző módosító javaslat 17. pontjáról - amelynek külön szavazását a Fidesz kérte - nem lehet szavazni. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, az MSZP kérése alapján elfogadja-e a T/168/10. számú összegző módosító javaslat 7., 8., 9., 10. és 16. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat felsorolt pontjait 139 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Az összegző módosító javaslat 14. pontjában a Törvényalkotási bizottság a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészíti ki. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, az MSZP kérése alapján elfogadja-e a T/168/10. számú összegző módosító javaslat 14. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 14. pontját 137 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/168/10. számú összegző módosító javaslatának 1-6. pontjait, valamint 11., 12., 13., 15. és 18. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat imént felsorolt pontjait 112 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Mivel az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, ennek során a határozati házszabály 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegéről kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az így módosult törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényjavaslatot 112 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés új jegyzőjének megválasztása. Pogácsás Tibor jegyző úr a 2014. június 18-ai napon lemondott jegyzői megbízatásáról. Engedjék meg, hogy a jegyző úrnak megköszönjem eddigi munkáját. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Az alakuló ülést előkészítő ötpárti tárgyalásokon megállapodás született abban, hogy e jegyzői hely betöltésére a Fidesz képviselőcsoportjának van lehetősége javaslatot tenni.

Felkérem Móring József Attila jegyző urat, ismertesse a házelnök úr indítványát.

Felszólalások:  <<  237  >>    Ülésnap adatai