Készült: 2022.05.16.14:01:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

52. ülésnap, 272. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:33

Felszólalások:  <<  272  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most következik a határozathozatal. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az Országgyűlés elnöke imént ismertetett javaslatának megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy az Országgyűlés 270 igen, 34 nem, 5 tartózkodás mellett a Házszabálytól való eltérést elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az előterjesztés tárgyalására a határozathozatalok sorában negyedikként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Előző ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk, most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom a temetőkről és a temetkezésről szóló T/548. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 276 igen - Pap János, gondolom, igennel szavazott volna, ha működött volna a gépe -, 10 nem, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Kérem Pap János gépének bekapcsolását! Képviselőtársaim, kinek nem működik a gépe? Kérem, jelezzék kézfelemeléssel! (Senki sem jelentkezik. - Zaj.) Más nem jelzi. (Rozgonyi Ernő: Semmit sem hallani!)

Indítványozom a területszervezési eljárásról szóló T/499. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 236 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló T/296. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 302 igen, 5 nem, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről szóló T/516. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 305 igen, 3 nem, 4 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a Balaton kiemelt üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló T/717. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 302 igen, 13 nem, 5 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről szóló H/554. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 287 igen, 25 nem, 5 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! A költségvetési bizottság két önálló indítványt nyújtott be, amelyeknek sürgős tárgyalását is kezdeményezte. A bizottság jelezte, hogy nem kívánja a sürgősséget megindokolni.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a H/827. számon benyújtott, az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 174 igen, 148 nem, 5 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot sürgős tárgyalásba vette.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a H/828. számon benyújtott, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 288 igen, 34 nem, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja a Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján az Országgyűlés döntését kérte Gál Zoltán és Kovács László képviselők által H/607. számon benyújtott, a középtávú állami kriminálpolitikai és rendvédelmi koncepció kidolgozására országgyűlési eseti bizottság felállítását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatának tárgysorozatba-vételéről. Az indítvány tárgysorozatba-vételét az önkormányzati bizottság február 8-ai ülésén utasította el.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján az Országgyűlés az előterjesztő legfeljebb ötperces felszólalása után határoz. A tárgysorozatba-vétel tárgyában képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint a független képviselő legfeljebb két perc időtartamban felszólalhat, majd az előterjesztő a felszólalásokra legfeljebb két perc időtartamban válaszolhat.

Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőket, melyikük kíván felszólalni. (Dr. Gál Zoltán jelzésére:) Gál Zoltán úrnak adom meg a szót.

 

(18.30)

Felszólalások:  <<  272  >>    Ülésnap adatai