Készült: 2020.11.28.21:16:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

266. ülésnap (2005.11.15.), 12. felszólalás
Felszólaló Tóth András (MSZP)
Beosztás a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH ANDRÁS, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Valóságos kérdéseket tett föl, olyan valóságos kérdéseket, amelyek a magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét érintik. Egyet kell értenem önnel abban a fölvetésben, hogy rendkívül súlyos károk forrása az, ha bármilyen politikai tényező a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat a politikai küzdelem terepévé kívánja tenni, ha bármelyik politikai tényező úgy gondolja, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál keletkező információk, műveleti anyagok arra szolgálnak, hogy azokat a napi politikai csatározásokban használják föl. Ez egyértelműen ellentétes e szervezetek rendeltetésével, ellentétes azokkal a jogi normákkal, amelyek szabályozzák a nemzetbiztonsági szolgálatok működését, és ellentétes azokkal a szakmai követelményekkel, amelyek az ilyen természetű szervezetek működését meghatározzák.

Azzal is egyetértek, hogy minden olyan szándék, törekvés, amely abból indul ki, hogy valaki úgy gondolja, hogy akár a parlamenti ellenőrzés érdekében, akár saját politikai ambícióinak érvényesítése érdekében alternatív információgyűjtésre rendezkedik be, és úgy fogalmaz, hogy fenntartja magának a jogot arra, hogy ilyen információkhoz hozzáférjen, és ezeket az információkat tevékenysége során hasznosítsa, az nem érti e szolgálatok működését, nem érti a parlamenti demokrácia logikáját, és nem érti a jogállam írott és íratlan szabályainak érvényesülését.

Ami a konkrétumokat illeti, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy minden kiszivárogtatást a nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai vezetése következetesen és a törvényes eszközök felhasználásával kivizsgál és fel fog tárni. E vizsgálat jelenleg is zajlik, és ennek a vizsgálatnak a végeredménye nyilvánvalóan egyrészt a nyomozó hatóságokhoz történő átadással fejeződik be, másrészt a megfelelő adatokat, információkat nyilvánosságra kívánjuk hozni.

Arra a kérdésére, képviselő úr, hogy a műveleti feldolgozómunka során, ha valakit érint egy ilyen műveleti feldolgozómunka, mi az eljárási rend, azt tudom mondani, hogy erre, mint ön is tudja, a nemzetbiztonsági törvény pontos eligazítást ad. Ennek az eligazításnak a megfeleltségéről természetesen lehet szakmai vitát folytatni, lehet arról véleményt alkotni, hogy az 1995. évi CXXV. törvényben leírt szabályok megfelelőek-e, de ma ezek a szabályok adottak, és e szabályokat alapul véve és az ennek alapján készült belső szakmai utasításokat tiszteletben tartva jár el és járt el minden ügyben a Nemzetbiztonsági Hivatal. Ebből következően nincs olyan jelentenivalóm a parlamentnek, hogy bármilyen ügy kapcsán a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai ne szabályosan, ne a jogi eszközök és a jogi normák figyelembevételével tették volna a dolgukat.

A kiszivárogtatás természetesen - erről beszéltünk - más kategória, csak szeretném azt is hozzátenni, hogy ez nem az egész szolgálatot érinti, nem a szolgálat működésének velejárója, hanem néhány embernek olyanfajta tevékenysége, amelyet egyébként a szakmai állomány is mélységesen elítél.

(8.30)

A válasz és a presztízs helyreállítása, egyetértek önnel, abban található meg, hogy ezt az alternatív információgyűjtést be kell fejeztetni - egyébként ez megtörtént -, ki kell vizsgálni azokat a történéseket, amelyek az elmúlt hónapokban megzavarták a rendeltetésszerű működést, és le kell vonni azokat a következtetéseket, amelyek az államtitoksértésből következnek. Ezt meg tudjuk majd tenni, ennek képessége adott a szolgálatoknál, és azt tudom állítani, hogy az a költői kérdés, hogy van-e szükség szolgálatokra… - egyértelműen igazolható, hogy van, hiszen ebben a mai világban a nemzetbiztonsági szolgálatok azok, amelyek részben szavatolni tudják a Magyar Köztársaság biztonságát.

Köszönöm a meghallgatást. (Taps a kormánypárti oldalon.)
Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai