Készült: 2021.06.16.17:15:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap (2005.12.05.), 456. felszólalás
Felszólaló Domokos László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:16


Felszólalások:  Előző  456  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni, kimondottan a törvényjavaslat 3. és 5. §-át érintő módosításokhoz. Nem tudom, hogy ez a szakasz ehhez kapcsolódik-e, de úgy gondolom, igen.

Ez az EU-jogharmonizációs kötelezettségre hivatkozva kíván hozzányúlni a rádió- és televíziótörvény 105. § (4) bekezdésében található, a műsorelosztók vételkörzeti korlátjára vonatkozó úgynevezett kétharmados szabály hatályon kívül helyezéséhez. Ennek a szabálynak ugyanis célja annak megakadályozása, hogy a kábelszolgáltató a műsorcsomag tekintetében a törvény 116. § 1. pontja alapján fennálló szerkesztői szabadságával visszaélve az ország jelentős területén véleménymonopólium tényleges állapotát idézhesse elő. Ennélfogva egyértelműen a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát biztosítani hivatott, így a médiajog körébe tartozó tartalomszabályozási norma.

Ezzel szemben a törvényjavaslat 5. §-ában hivatkozott EU-irányelv egy hírközlési és infrastrukturális szabálycsoport. A két jogterület egymáshoz való viszonyát maguk a vonatkozó irányelvek is egyértelműen tisztázzák. Az egyik az úgynevezett Telekom irányelvcsomag, amelynek a törvényjavaslat által hivatkozott versenyirányelv is a része. A valamennyi irányelvre vonatkozó általános alapelveket, szabályokat úgynevezett keretirányelv határozza meg. Ez tartalmazza a különböző szabályozási területek egymástól való elhatárolására vonatkozó rendelkezéseket is a keretirányelv 2. cikkének c) pontja értelmében. Eszerint az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan, általában díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, amely teljes egészében vagy nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton történő jelátvitelből áll, beleértve a műsorterjesztő hálózatokon nyújtott távközlési szolgáltatásokat és átviteli szolgáltatásokat, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások segítségével történő tartalomszolgáltatást, illetve az ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést biztosító szolgáltatásokat; nem foglalja magában a 98/34/EK irányelv 1. cikkelyében meghatározott olyan, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő hálózaton történő jelátvitelből állnak.

Az irányelv ehhez még hozzáteszi, hogy az átvitel szabályozását el kell választani a tartalomszabályozástól. Ez a keretszabályozás ennélfogva nem terjed ki az elektronikus hírközlő hálózatokon elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével nyújtott szolgáltatások tartalmára, így a műsorszolgáltatási tartalomra, pénzügyi szolgáltatásokra és egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra, ezért tehát nem sérti az ilyen szolgáltatás tekintetében a közösségi vagy nemzeti szinten a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítása, valamint a médiapluralizmus védelme érdekében hozott intézkedéseket.

 

(2.30)

Az átvitelszabályozásnak és a tartalomszabályozásnak egymástól való elválasztása nem sérti az ezek között meglévő kapcsolatok figyelembevételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az EU Telcom-irányelvének szabályai más szabályozási területre esnek, valamint a szabályozási tárgyuk is más, mint a rádió- és televíziótörvény 115. § (4) bekezdésében meghatározott tartalomszabályozási norma. Így közöttük nincs ütközés. Ennek megfelelően ezen módosítást kérem figyelembe venni.

Köszönöm szépen. (Ivanics Ferenc tapsol.)
Felszólalások:  Előző  456  Következő    Ülésnap adatai