Készült: 2021.06.14.07:28:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap (2005.12.05.), 452. felszólalás
Felszólaló Dióssy Gábor
Beosztás gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 6:16


Felszólalások:  Előző  452  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DIÓSSY GÁBOR gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár: Így van, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Urak! - akik itt a teremben vannak. Én nagyon örülök Domokos László és Ivanics Ferenc képviselő urak felszólalásának, és természetesen Szabó Lajos képviselő úr felszólalásának is. Megmondom, miért. Mert úgy látom, hogy ha legalábbis a fideszes jelenlevők, a két fideszes képviselő álláspontja a Fidesz politikáját tükrözi, akkor megváltozott a Fidesz politikája. Ennek örülök. Miért változott ez meg? Eddig azokat a hangokat hallottuk, különösen az elnökség néhány tagja részéről, hogy az autópálya-építéseket vissza kellene fogni. Nem kellene ilyen ütemben előremenni az autópálya-építéssel, hiszen Magyarország teherviselő képessége ezt nem teszi lehetővé.

Most azt hallottuk Domokos képviselő úrtól, hogy hozzuk előrébb az M44-es út építését, gyorsítsuk fel az autópálya-hálózat építését. Visszaigazolta Domokos képviselő úr azokat a mondatokat, amelyeket mi szoktunk mindig elmondani, és amelyekben mélyen hiszünk, úgymint hogy az autópálya valóban befektetéseket vonz, gazdaságot fejleszt. Hiszen ön elmondta - én úgy érzem, hogy egy kicsit túlzás, amit elmondott, de elmondta -, hogy például a tejüzem bezárásának az oka Békéscsaba környékén az autópálya hiánya. Én ezt egy kicsit túlzásnak érzem, én úgy gondolom, hogy azért nem lehet ráfogni egy autópálya hiányára azt, hogy egy üzem bezár, ennek rengeteg oka lehet, de abban igaza lehet Domokos képviselő úrnak, hogy valóban az autópályák építése, ezek dinamikus továbbvitele a gazdasági fejlődés előmozdítója.

Tehát nagyon örülök, hogy ha ez valóban a Fidesz megváltozott álláspontját tükrözi. Annak is örülök, hogy Nyugat-Dunántúlon hasonló mértékben egyetértenek abban, hogy előre kell haladni a 86-os út fejlesztésével, és úgy érzem, hogy ha ilyen irányban gondolkozunk közösen, tehát azonosulni tudnak a kormány autópálya-fejlesztési, közlekedéshálózat-fejlesztési politikájával, azzal is egyet fognak érteni - remélem -, hogy minél előbb vezessük be azt az elektronikus díjszedési rendszert, amely Ausztriához hasonlóvá teszi elsősorban az első években a kamionok számára az úthasználat megfizetését, és nem lesznek olyan anomáliák abban az esetben, hogy az ausztriai A2-es helyett, ahol már ma is 22 ezer forintnyi autópályadíjat kell fizetni a kamionoknak, a 85-ös, 86-os úton dübörögnek végig ezek a kamionok. Tehát úgy érzem, hogy tudunk előrehaladni, hogy ha ebben az irányban fogunk továbbmenni, amelyet önök visszaigazoltak hozzászólásaikkal.

Ami a konkrét módosítókat illeti, a törvényjavaslathoz 14 módosító javaslat érkezett, melyek közül hármat a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közös tárcaálláspontja alapján támogatni javaslunk. A támogatni javasolt módosító indítványok közül kettő a 2. számú melléklet szövegének pontosítását célozza, amikor az időközben megváltoztatott Rábafüzes nevét Szentgotthárdra cseréli.

A harmadik támogatni javasolt módosítás egyrészt olyan szövegpontosítást tartalmaz, amely egyértelműbben írja le az NA Zrt. és a KVI szerződéskötését követően a programutakkal kapcsolatban már megkötött építési szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket, másrészt hatályon kívül helyezi az Országgyűlés 65/2005. számú határozatát, mely döntéssel még világosabbá válik, hogy miközben az Országgyűlés hatásköre marad a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése rövid távú programjának meghatározása, amint az az autópálya-törvény 1. és 2. számú mellékletében továbbra is törvényi szinten rögzített, addig a konkrét megvalósításhoz a finanszírozási mód szabad megválasztása a mindenkori kormány feladata lesz.

 

(2.20)

 

Emiatt nem támogatjuk azokat az indítványokat, melyek éppen ellenkezőleg, törvényi szinten kívánják meghatározni az ÁAK Zrt. finanszírozási struktúrájában megépült programutak körét, vagy olyan feladatok elvégzését bíznák az ÁAK Zrt.-re, melyek finanszírozási formától függetlenül az állam előkészítési feladatkörébe tartoznak.

A törvény módosításával nem állt összhangban több további módosító indítvány sem, melyeket emiatt nem javaslunk támogatni. Ilyenek például azok a javaslatok, amelyek az Országgyűlés által 2003-ban már elfogadott gyorsforgalmi útépítések ütemezését akarják megváltoztatni. Itt utalok vissza megint a Domokos képviselő úr által felvetett gyorsításra. Szeretnénk, jó lenne, mindenki szeretné, hogy ez megvalósuljon, nyilvánvalóan azok miatt a finanszírozási kritériumok miatt, amelyekre figyelemmel kell nekünk is lenni, pontosan azért, amit önök is mindig kérnek tőlünk, hogy a maastrichti kritériumokat tartsuk be. Ezért mi az eredeti autópálya-törvényben foglalt szakaszokat tettük be ide a mellékletbe is. Ezért tettük ugyanazokat a mellékleteket, amire ön is rákérdezett, hogy hiszen változások nem voltak, miért tettük be ugyanazokat a mellékleteket. Azért, mert szerettük volna rögzíteni, hogy ugyanazt hajtjuk végre, ami ott van, csak az utak körét módosítottuk részben programutakra, részben nem programutakra, és ezzel együtt a finanszírozási struktúrát, és teljes egészében világosan, elkülönítve rögzítettük a törvényjavaslatban azt, hogy a programutak és a nem programutak esetében ki a lebonyolító, ki a finanszírozó, végrehajtó, üzemeltető.

Szakmai szempontból nem támogatható továbbá a célkitermelő helyek engedélykérői körének kiterjesztését célzó indítvány sem, mivel a túlzott kiterjesztés az eljárás átláthatósága ellen hat.

Tisztelt Képviselő Urak! A törvényjavaslat elfogadása megteremti a lehetőségét az ÁAK Zrt. által tervezett tőkepiaci forrásbevonásnak. A forrásbevonás révén a tervezett ütemben folytatódhatnak a gyorsforgalmi útberuházások, melyek közvetlenül és közvetve jelentős gazdaságélénkítő és versenyképesség-növelő hatással járnak. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a határozathozatalok során a kormány szándékait támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm figyelmüket. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  452  Következő    Ülésnap adatai