Készült: 2021.06.16.21:10:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap (2005.12.05.), 430. felszólalás
Felszólaló Keller László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:47


Felszólalások:  Előző  430  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az ajánlás 4. és 5. pontjában jelenik meg a módosító indítványom, amely a 9. § (4) bekezdését kívánja módosítani, illetve kiegészíteni. A 9. § (1) bekezdés egyértelműen rögzíti, hogy általában a földrészlet értékesítése nyilvános pályázat, illetve árverés útján történik, a haszonbérbe adás és a vagyonkezelésbe adás úgyszintén.

A 9. § (4) bekezdése kivételt tesz. Lehetővé teszi azt, hogy eladni lehet földterületet, illetve cserélni, haszonbérbe adni úgy is, hogy ez nem nyilvánosan történik. Természetesen nagyon szigorú feltételhez köti az előterjesztő, hogy milyen esetben lehet mellőzni a nyilvános pályáztatást, illetve értékesítést. Nevezetesen, abban az esetben, ha közérdekű cél érdekében történik meg ez az értékesítés, és nyilván a közérdekűséget definiálja is: bizonyos szociális, egészségügyi létesítmények létesítésére, közszolgáltatásra, hulladékgazdálkodásra.

De megnyit egy olyan kiskaput a 4. §, hogy ha egyébként a jogszabály az adott tevékenység közérdekűségét nem mondja ki, úgy a közérdekű cél fennállásáról az NFA javaslata alapján a kormány dönt. Úgy érzem, ez egy olyan kiskapu, amiben gyakorlatilag bármilyen közérdeket az NFA javasolhat a kormány számára. Úgy gondolom, hogy ez megengedhetetlen, mert ebben az esetben csak utólag, miután létrejött az ügylet, azután értesülhetünk adott esetben, hogy valamilyen közérdekűségre hivatkozva gyakorlatilag a nyilvános pályáztatás mellőzésre került. Ezért én az ajánlás 4. pontjában azt javaslom, hogy ez utóbbi mondat maradjon el, tehát valóban akkor, amikor bizonyos közérdekű célok érdekében, amelyeket egyébként a jogszabály körülhatárol, kerülhessen sor a nyivános pályáztatás nélküli értékesítésre vagy haszonbérbe adásra, vagy adott esetben cserére, de egyéb más esetben nem.

Az ajánlás 5. pontjában pedig még egy további feltételt szabok az ilyen típusú értékesítéshez; az átláthatóság, a nyilvánosság megteremtése érdekében azt mondom, hogy ha erre szánja el magát a kormányzat, akkor mielőtt a szerződést megköti, előtte 30 nappal hozza nyilvánosságra azt, hogy milyen tárgyakat, milyen földterületet, magát a szerződés tárgyát hozza nyilvánosságra, illetve a vagyoni értékét is, világos legyen mindenki számára, hogy milyen vagyoni értéket kíván nyilvános értékesítés mellőzésével átadni vagy elcserélni a kormány.

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azért is különösen jelentős ez, mert itt nem arról van szó, hogy önkormányzatoknak adja adott esetben bérbe, hanem bárki számára értékesítheti, aki közérdekű célt valósít meg. Úgy gondolom, hogy lehetővé kell azt tenni, hogy a nyilvánosság megismerje az ilyen szándékot, és ezt ne utólag, hanem még a szerződés aláírása előtt megismerhesse mindenki azért, hogy adott esetben kezdeményezéseket, felszólalásokat tehessen abban az esetben, ha egy nemkívánatos jogügylet irányába menne a nem nyilvános értékesítés.

Tisztelettel kérem az államtitkár urat, hogy bár a bizottsági ülésen a kormány képviselője, az előterjesztő nem támogatta módosító javaslataimat, a későbbiek során változzon meg ez az álláspont. Nagyon örülnék neki, ha mind a két módosító indítványt a kormány tudná támogatni, hiszen ezzel az átlátható vagyonkezelés valósulna meg, és úgy gondolom, hogy ez alapvetően a kormányprogramból is levezethető.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  430  Következő    Ülésnap adatai