Készült: 2021.06.20.20:05:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap (2005.12.05.), 206. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 11:25


Felszólalások:  Előző  206  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 2. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, továbbá a 6. és 9. pontjairól, mert azok nem felelnek meg a Házszabály rendelkezéseinek.

Bejelentem, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 2. és 4. pontjait támogatja. Tisztelt Országgyűlés! Most a támogatott módosító javaslatokról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 305 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról döntünk, amelyekről még szavazni lehet.

Az ajánlás 1. pontjában Bóka István a 2. §-ban a törvény 6. § a) pontjának módosítását kezdeményezi. Ebben a területi egység kijelölésének kizárási feltétele alóli kivételt határoz meg. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában ennek alternatíváját terjeszti elő.

Először az ajánlás 1. pontját teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 148 igen szavazattal, 156 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában Bóka István a 3. §-ban a törvény 9. § (5) bekezdése a) és b) pontjaiban határidőt módosít. Ennek alternatíváját terjeszti elő a 4. pontban Nagy Jenő.

Először a 3. pontról döntünk. Az önkormányzati bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 4. pontjáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 3., 5., 6. és 9. pontjaiban a területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat egészében a bányászati törvény átfogó módosításával helyesírási hibákat korrigál. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Lezsák Sándor a 4. §-ban a törvény 16. § (5) bekezdésének kiegészítésével azt kezdeményezi, hogy a strandolási igényeket is figyelembe kell venni a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv meghatározásakor. A bizottságok nem támogatják a módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 7. pontjában Bóka István a 7. §-ban a törvény 56. §-át új bekezdésekkel egészíti ki. Ebben elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint térítésmentes átadási kötelezettséget ír elő egyes ingatlanokra. A kiegészítő ajánlás 7. pontjában ennek alternatíváját terjeszti elő.

Először az ajánlás 7. pontját teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 7. pontjáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

(18.20)

Az ajánlás 8. pontjában Bóka István a 8. §-ban a törvény 58. § (1) bekezdésében kormányfelhatalmazásra irányadó szabályokat terjeszt elő. A javaslat elfogadása magában foglalja a kiegészítő ajánlás 8. pontjában szereplő javaslatot.

Először az ajánlás 8. pontjáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 190 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 8. pontjáról szavazunk. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/17968. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/17968/10. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik.

Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás 2., 3. és 5. pontját támogatja. Most ezekről döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 304 igen szavazattal, 19 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a további indítványokról határozunk. Az ajánlás 1. pontjában Garamvölgyi György és mások a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészítik ki. Ebben a levéltári törvény 11. §-ának c) pontja helyébe szankciót tartalmazó rendelkezést léptetnek. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 187 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Garamvölgyi György és mások a 8. § (1) bekezdésében a hatályát vesztő rendelkezések körét szűkítik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/18089. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/18089/40. és 43. számokon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik. Ennek során nem döntünk a kiegészítő ajánlás 2. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás 17., 29., 33. és 34. pontjait, továbbá a kiegészítő ajánlás 1. és 3. pontjait támogatja. Ezek közül az SZDSZ külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról. A további támogatott indítványok elfogadása kizárja az ajánlás 1., 2., 3., 5-11., 14., 15., 16., 18-28. pontjait, valamint a 30., 31. és 32. pontjait.

Most a támogatott indítványokról döntünk, a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 192 igen szavazattal, 129 ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért javaslatról döntünk. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában az oktatási bizottság a 8. § (4) bekezdésében a törvény 48. § (9) bekezdésének elhagyását javasolja. Ez az alapfokú művészetoktatás biztosításának szabályát tartalmazza. Az előterjesztő támogatja, de az SZDSZ kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 302 igen szavazattal, 19 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról az indítványokról határozunk, amelyekről még szavazni lehet.

Az ajánlás 12. pontjában Lezsák Sándor a 10. §-ban a közoktatási törvény 79. § (1) bekezdésében a nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedélyezési szabályt módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 107 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 13. pontjában Lezsák Sándor a 10. §-ban a közoktatási törvény 79. §-át új bekezdéssel egészíti ki. Ebben a működés beszüntetéséhez szükséges engedély kiadása elutasításának kötelező esetét terjeszti elő. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 13 igen szavazattal, 188 nem ellenében és 118 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti kulturális alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/17967. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/17967/22. és 23. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Vass Lajos államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.
Felszólalások:  Előző  206  Következő    Ülésnap adatai