Készült: 2021.06.20.09:37:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap (2005.12.05.), 18. felszólalás
Felszólaló Gyurcsány Ferenc
Beosztás miniszterelnök
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 10:04


Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GYURCSÁNY FERENC miniszterelnök: Tisztelt Ház! Elnök Asszony! Tisztelt Parlament! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A haza minden előtt a Fidesz szerint behelyettesíthető azzal a mondattal is, hogy az áramár minden előtt. (Zaj, közbeszólások a Fidesz soraiban: Ez elég karcsú volt!) Szerintem ez nem így van. Szerintem érdemes megpróbálni, amikor az ország nagy dolgairól van szó, frakcióvezető úr, egy pillanatra az előre megírt forgatókönyvet arrébb tenni, észrevenni, hogy Magyarország Európában meglévő helyét, szerepét próbálja meg ezekben a napokban és ezekben a hónapokban annak érdekében befolyásolni, hogy Magyarországon utak épüljenek, iskolák épüljenek, hogy legyen pénz arra, hogy Magyarországon falvakban, tanyákon és városokban, valamennyi embernek és valamennyi megszületendő gyermeknek éppen olyan része legyen a hétköznapi életből, mint amilyen része van a tőlünk pár száz kilométerrel nyugatra élő polgároknak.

Vannak olyan pillanatok egy ország életében, amikor a választási forgatókönyvet legalább egy napra, egy hétre felülírja az, hogy el kell döntenünk, hogy miről szól a következő 7-8 év. Megnyugtathatom frakcióvezető urat, hogy az Európai Tanács napirendjét nem a magyar miniszterelnök alakítja, és nem azért van ez a kérdés most napirenden, mert megpróbálnánk elbújni ezen rettenetes és egyébként hihetetlenül bonyolult, szembesítő kihívás elől, amelyet ön és pártja intézett áramügyben, hanem azért, mert Európában államférfiak azon dolgoznak és azon gondolkodnak, hogy hogyan lesz ez egy olyan békében élő földrész, ahol a békét nem egyszerűen a változatlanság, nem egyszerűen a múlt változatlan megőrzése, hanem okos, termékeny változások sorozata jelenti, ahol Európának nem kell elbújnia az Egyesült Államok és Kanada által diktált verseny elől, de hasonlóképpen nem kell elbújnia a Délkelet-Ázsia által diktált verseny elől sem.

Olyan Európát szeretnénk, amely nemcsak büszke tradícióira, hanem azt úgy képes legalább részben megőrizni, hogy nem fog vereséget szenvedni mindabban a globális küzdelemben, amelynek ma a sebességét nem ő diktálja. Lehet persze megpróbálni e helyett a kérdés helyett valamelyik párt választási forgatókönyvét folyamatosan az Országgyűlés napirendjén tartani. Lehet, mindenkinek a lelke rajta, de eljön egy pillanat, amikor majd szembe kell nézni a választókkal, és azt kell mondani, hogy megértettem, hogy miről szól Magyarország jövője, miről szól Magyarország sorsa. Megértettem, hogy nekünk mint politikusoknak, akikre többet bíztak, mint hogy az orrukig lássanak, hanem hogy messzebb lássanak, messzebb nézzenek, és hogy mélyebb összefüggéseket is észrevegyenek. Nekem, tudják, hogy mi jutott erről eszembe a magyar parlamentben? Semmi, kérem szépen. Nekem semmi, fogják majd mondani az ellenzék politikusai, és kíváncsi leszek arra, hogyan fognak majd elszámolni a választóknak.

Nekünk, ellenzéki politikusoknak eszünkbe jutott december 5-e, amikor Európáról beszéltünk, december 5-e és a kettős állampolgárság. Nekünk, ellenzéki politikusoknak úgy egyébként, hogy amikor a velencei bizottságot kellett hogy tájékoztassuk a kedvezménytörvényről, akkor Dávid elnök asszony, az ön minisztertársa, az akkori külügyminiszter, Martonyi János a kormány felhatalmazásával arról tájékoztatta a velencei bizottságot - és ön tagja volt ennek a kormánynak -, hogy a kormány azért kezdeményezi annak a törvénynek a bevezetését, mert úgy gondolja, hogy az az a törvény, amely helyesen és jól váltja ki a kettős állampolgárság megadására vonatkozó, egyébként a kormány által nem támogatott, az ön kormánya által nem támogatott követelményeket. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Úgy van!)

Magyarországnak felelős politikusokra van szüksége; olyanokra, akik amikor kormányon vannak, akkor teszik a dolgukat, és nem magyarázkodnak azért, hogy mit miért nem tesznek meg. Önök azt magyarázták el kormányon, hogy miért nem kell kettős állampolgárság. (Dr. Dávid Ibolya: Nem az MDF!) Önök ezt magyarázták kormányon. Amikor ellenzékben voltak, akkor azt mondták, hogy aki a kettős állampolgárság igényét vitatja, az nem hazafi. Önök, amikor kormányon voltak, ha már áramárnál vagyunk, ha jól emlékszem, a villamosenergia-törvényből törölték azt a passzust, hogy az erőművek árának korlátozására a kormány jogosult. Önök erről az eszközről lemondtak. Most, amikor ellenzékben vannak, most pedig az árak korlátozásának nagy barátjaként tüntetik fel magukat. Amikor ellenzékben vannak, akkor azt mondják, hogy szeretnék korlátozni a gyógyszerek árát, amikor kormányon voltak 1998-ban, akkor a gyógyszerek ára 36 százalékkal növekedett. Amikor kormányon voltak ’99-ben, akkor a gyógyszerek ára 26 százalékkal növekedett. Most, amikor nincsenek kormányon, hanem ellenzékben vannak, úgy tesznek, mintha tudnák korlátozni. Miért nem tették meg?

Amikor volt hozzá felhatalmazásuk, akkor beletört a bicskájuk. Amikor nincs hozzá felhatalmazásuk, akkor azt mondják és azt mutatják, mintha képesek lennének rá. Önöknek volt felhatalmazásuk, csak megbuktak ezen a vizsgán, frakcióvezető úr. (Taps az MSZP soraiban. - Tállai András: Az SZDSZ nem tapsol!) Önök 1999-ben és 2001-ben is, az akkori inflációnál egyik évben a gáz árát, másik évben a villamos energia árát engedték jobban növekedni, mint az infláció. Volt eszközük? Volt felhatalmazásuk?

Két lehetőség van: vagy elismerik, hogy akarták, de nem tudták, akkor a képességeikkel van baj; vagy ki fog derülni, hogy nem is akarták, akkor pedig a politikai megbízhatóságukkal, a politikai hitelükkel van a baj. (Zaj, közbeszólások a Fidesz soraiban.)

(13.50)

Magyarország számára azt javaslom, hogy olyan politikusok kezébe tegye a sorsát, akik értik, hogy Európában (Dr. Simicskó István: Végre egy igazi államférfi! - Közbeszólások a Fidesz soraiból. - Az elnök csenget.), amikor az ország jövőjéről döntünk, akkor legalább öt percet lehet szentelni Európa jövőjére, akkor talán az ellenzéki pártok vezetőinek legalább öt percet megér az európai Magyarország jövője, képesek lemondani arról, hogy öt percig legalább ne saját politikai forgatókönyvük rabjaként ismételgessék egyébként megbízhatatlan féligazságaikat.

És olyan kormányra és olyan politikusokra van szüksége ennek az országnak, akik nemcsak beszélnek, hanem cselekszenek, cselekszenek úgy, mint az a kormány, amelyik most hatalmon van (Taps a kormánypárti padsorokból.), és nem aszerint váltogatja az álláspontját (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Miért beszélsz annyit?), hogy mikor van kormányon és mikor van ellenzékben; nem aszerint támogatja a kettős állampolgárságot, hogy kormányon van - amikor tehette volna, elmenekült a kérdés elől (Közbeszólás az MSZP soraiból: Így van!) -; nem aszerint válogatja meg a partnereit a Munkáspárttól a Magyarok Világszövetségéig, hogy éppen az adott pillanatban mi az, ami a hatalmi érdekét szolgálja, mert vannak értékei is, és példának okáért ezzel a Magyar Világszövetségével és ezzel a Munkáspárttal akkor sem fúj egy követ, ha egyébként a pillanatnyi taktikai érdeke ezt kívánná, mert egy ilyen párt felőrlődik a megbízhatóság próbájában. Magyarország számára kell a változás. De tudja, mi kellene? Leginkább az, hogy az ellenzéki párt a tekintetben változzon meg, hogy végre kiszámítható legyen a politikája. Erre a változásra valóban szükség van. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ami pedig az ellenzéki pártok (Közbeszólások a Fidesz soraiból. - Az elnök csenget.) tájékoztatását illeti: teljesen természetesen ezt a tájékoztatást meg fogjuk tenni. Jövő héten, kedden a parlament integrációs nagybizottsága meghívta a miniszterelnököt, hogy tájékoztassa valamennyi parlamenti frakciót arról, mit képvisel a következő brüsszeli csúcstalálkozón. Arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a miniszterelnök ott lesz, és a miniszterelnök meg fogja adni azt a tájékoztatót.

Egyébként pedig valamennyiüket, önt is, elnök asszony és bármely más pártelnököt, ha kezdeményezi, akkor nagyon szívesen tájékoztatom arról, hogy mi az, amit a kormány képviselni szándékozik, mit képviselt ebben a politikában. De egy dolgot mondhatok önnek: tudja, ez egy olyan kormány, amely ugyanazt képviseli a zárt ajtók mögött, mint itt a parlamentben (Moraj és derültség a Fidesz soraiban. - Manninger Jenő: Leszakad a mennyezet!), ugyanazt képviseljük most is, mint amit képviseltünk tegnap, és bízhat benne, még jövő héten is ugyanezt fogjuk képviselni. Tudja, Magyarországért! (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai