Készült: 2021.06.19.05:47:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

63. ülésnap, 70. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:48

Felszólalások:  <<  70  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kétperces hozzászólásra Kiss Péter úrnak adom meg a szót. (Dr. Répássy Róbert: Sajnos nincs itt. Kiment gondolkodni.) Elnézést, a monitoron az ő neve szerepelt. Tévedésből valaki nyilván megnyomta a gombot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Több felszólaló nem jelentkezett. A záróvitát lezárom.

Megkérdezem Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra.

Tisztelt Országgyűlés! Miután a miniszter úr nem kíván válaszolni az elhangzottakra, a módosító javaslatokról határozunk.

Először az előterjesztő által támogatott indítványokat teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 25., 26. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 257 igen szavazattal, 76 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyeket az előterjesztő nem támogatott.

Az ajánlás 6. és 8. pontjában Ertsey Katalin a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztoshoz telepít új előirányzatot. Az alkotmányügyi bizottság támogatja, a költségvetési bizottság és az előterjesztő nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Taps az LMP padsoraiban.)

Tisztelt Ház! Az Országgyűlés 331 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 18., 22., 24., 27. és 28. pontjaiban Latorcai János a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének javításához biztosított előirányzatot megemeli. A javaslatot a költségvetési és az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 361 igen szavazattal, 16 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(13.40)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1498. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 257 igen szavazattal, 119 nem ellenében, tartózkodás nélkül a költségvetési törvényjavaslatot elfogadta. (Nagy taps a kormánypárti padsorokban.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Házat, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 290 igen szavazattal, 81 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirendnek megfelelően most soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Országgyűlés elnöke H/2073. számon benyújtotta javaslatát, amelyben azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés 12 fős tagsággal hozza létre a nemzeti összetartozás bizottságát, és válassza meg annak tisztségviselőit és tagjait. Tájékoztatom önöket, hogy az LMP frakciója a februári első ülésen tesz javaslatot a bizottság tagjára.

Felkérem Móring József Attila jegyző urat, ismertesse a javaslat szövegét.

Felszólalások:  <<  70  >>    Ülésnap adatai