Készült: 2021.06.20.14:31:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

61. ülésnap, 59. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:29

Felszólalások:  <<  59  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A képviselőcsoportok részéről nincs jelentkező, tehát megkérdezem az Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a T/1498/726. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 357 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a rendkívüli ülésszakban a sürgős tárgyalásba vett indítványok tárgyalása még ezen a napon elkezdődhet.

L. Simon László képviselő úr sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. országgyűlési határozat módosításáról szóló H/2002. számú előterjesztését.

(14.30)

Megkérdezem, hogy az előterjesztő kívánja-e a sürgős tárgyalásba vételi kérelmét megindokolni kétperces időkeretben. (Jelzésre:) Nem kívánja.

Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/2002. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a javaslatot 254 igen szavazattal, 106 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló H/2034. számú előterjesztést. Megkérdezem, hogy az előterjesztő kívánja-e a sürgős tárgyalásba vételi kérelmét megindokolni kétperces időkeretben. (Jelzésre:) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/2034. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 310 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló T/2039. számú törvényjavaslatot. Megkérdezem, az előterjesztő kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételi indítványát. (Jelzésre:) Nem.

Így kérdezem az Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/2039. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős tárgyalási javaslatot 349 igen szavazattal, 12 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend kiegészítésére irányuló javaslatokról döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1940. számú törvényjavaslat zárószavazására ezen az ülésen kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Az előterjesztés zárószavazására a politikai nyilatkozattervezet szavazását követően kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja a szükséges aláírások csatolásával sürgős tárgyalást kérve kezdeményezte, hogy a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról szóló T/2036. számú törvényjavaslat általános és részletes vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e kétperces időkeretben felszólalási lehetőségével élni. (Jelzésre:) Amennyiben nem, most a sürgős tárgyalásba vételről és ezzel együtt a napirend kiegészítéséről egy döntéssel határozunk. Felhívom a figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vétel elfogadásához a jelenlévők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 108 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Az előterjesztés általános vitájára ma, részletes vitájára holnap, a határozathozatalra pedig következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló T/1747. számú előterjesztés záróvitájára és zárószavazására ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége némi bizonytalankodás után a javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Házat, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 35 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Ház! Harangozó Gábor, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: "Az EU-nál betelt a pohár - a kormány mikor veszi ezt észre?" címmel. Harangozó Gábor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  59  >>    Ülésnap adatai