Készült: 2021.06.19.04:31:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

60. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vita folytatása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:31

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. Emlékeztetem önöket, hogy a tegnapi napon a napirendi ajánlást úgy fogadta el az Országgyűlés, hogy öt előterjesztés részletes vitára bocsátásáról, esetleg elfogadásáról most határozunk.

Tájékoztatom önöket, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1940. sorszámú törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, de ennek határozathozatalára csak a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagok védelméről szóló politikai nyilatkozattervezethez módosító javaslatok érkeztek, most a részletes vitára bocsátásról határozunk.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a P/1891. sorszámú politikai nyilatkozattervezetet. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 225 igen, 24 nem szavazat és 13 tartózkodás mellett (Jelzésekre:), valamint Hoffmann Rózsa és Pósán képviselő úr igen szavazatával, tehát 227 igen, 24 nem szavazat és 13 tartózkodás mellett az Országgyűlés a politikai nyilatkozattervezetet részletes vitára bocsátotta.

Kérem a technikusokat, hogy vizsgálják meg a hibás gépeket. A részletes vitára ma este kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1888. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 270 igen szavazattal - hibás gép nincs -, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 271 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Mivel a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, most a részletes vitára bocsátás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a T/1923. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 244 igen, 26 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára ma este kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A T/1935. sorszámú, az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezett, ezért most a részletes vitára bocsátásról kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a T/1935. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 251 igen, 21 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára ma este kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újramegnyitott részletes vitája. A törvényjavaslatot T/1498. sorszámon, a bizottsági ajánlást pedig T/1498/554. sorszámon megismerhették.

Mielőtt folytatjuk a munkánkat, kettő perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

(9.00)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap az Országgyűlés úgy határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat újramegnyitott részletes vitájára nyolc órás időkeretet biztosít.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, az összefüggéseket figyelembe véve a benyújtott módosító javaslatokat összevontan, egy vitaszakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a részletes vitát a rendelkezésre álló időkeretekben. (Folyamatos zaj.) Először az írásban előre jelentkezett képviselői felszólalások következnek. Kérem azokat a képviselőtársakat, akik a folyosóra igyekeznek, hogy hagyják el mielőbb a termet. (Megkocogtatja a csengőt.)

Elsőként megadom a szót Román István képviselő úrnak, Fidesz.

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai