Készült: 2021.06.19.04:50:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

59. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:00

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett magánvádas feljelentés miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól. Ezt megvizsgálásra kiadtam a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak.

Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Ma délben a házbizottság ülésezett. A Fidesz-frakció kezdeményezte, hogy a ma kezdődő ülésünk egészüljön ki a T/1940. számú indítvány általános és részletes vitájával, továbbá indítványozta, hogy a mai öt általános vita után a részletes vitára bocsátás holnap reggel történjen.

Ha az Országgyűlés a napirend kiegészítésével egyetért, az előterjesztés általános vitájára ma a P/1891. számú előterjesztés tárgyalását követően kerül sor. Módosító javaslat benyújtása esetén a részletes vitára bocsátásokra a további négy előterjesztéssel együtt holnap reggel a napirend előtti felszólalásokat követően kerül sor.

Amennyiben a P/1891., T/1888., T/1923., T/1935. számú előterjesztések valamelyikéhez módosító javaslat nem érkezik, elfogadásáról ugyancsak holnap reggel határozunk. A T/1940. számú előterjesztés szavazására a jövő héten kerülhet sor. Kérem a frakciókat, hogy holnap reggel biztosítsák a szükséges határozatképességet.

Tájékoztatom önöket, hogy a tárgysorozatba-vételi kérelmek a mai napon megelőzik az általános vitákat.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend kiegészítésére irányuló javaslatokról döntünk.

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. A Jobbik képviselőcsoportja kérésének megfelelően gépi szavazás történik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Ház! Az Országgyűlés 40 igen szavazattal, 293 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett... (Hegedűs Tamás jelzi, hogy nem működött a gépe.), az indítványt Hegedűs frakcióvezető-helyettes úr igen szavazatával együtt 41 igen szavazattal, de elutasította.

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról szóló T/1213. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. A Jobbik képviselőcsoportja kérésének megfelelően ismét gépi szavazásra kerül sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 55 igen szavazattal, 291 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1940. számú törvényjavaslat általános vitájára a mai napon, a részletes vitájára pedig a holnapi napon kerüljön sor. A Fidesz-frakció kérésére gépi szavazást rendelek el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az indítványt a Ház 233 igen szavazattal, 105 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Az előterjesztés tárgyalására a mai napon, a P/1891. számú politikai nyilatkozattervezet tárgyalását követően kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz indítványának megfelelően kezdeményezem, hogy a P/1891., a T/1888., a T/1923., a T/1935. és a T/1940. számú előterjesztések részletes vitára bocsátására vagy módosító javaslatok hiányában határozathozatalára holnap reggel a napirend előtti felszólalásokat követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

(14.00)

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásomról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés a házbizottság javaslatára egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. A házbizottság ennek alapján azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú előterjesztés újramegnyitott részletes vitáját az Országgyűlés nyolcórás időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, hogy kíván-e valamelyik képviselőcsoport ezzel a lehetőséggel élni. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nem, akkor most határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú előterjesztés újramegnyitott részletes vitáját az Országgyűlés nyolcórás időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 346 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a részletes vitát egy vitaszakaszban tárgyalja majd az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 2 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Mandur László, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: "Miért aktív tettestárs a kormány a teljes magyar média pártállamosításában?" címmel. (Moraj a Fidesz soraiban.) Mandur László képviselő urat illeti a szó.

Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai