Készült: 2021.06.21.20:27:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

50. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:05

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy Borbély Lénárd fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett magánvádas feljelentés miatt a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságtól. Ezt megvizsgálásra kiadtam a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend kiegészítésére irányuló javaslatról döntünk.

Tisztelt Ház! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolja, hogy az egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról szóló T/1213. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. A Jobbik képviselőcsoportja kérésének megfelelően gépi szavazás történik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A tisztelt Ház 51 igen szavazattal, 273 nem ellenében, tartózkodás nélkül a kiegészítési javaslatot elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most időkeretben történő tárgyalásról határozunk. A múlt heti házbizottsági ülésen elhangzottak alapján kezdeményezem, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665. számú előterjesztést az Országgyűlés 4 óra 20 perces időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. (Nincs jelzés.) Úgy látom, a frakciók nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés 4 óra 20 perces időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a javaslatot 332 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A múlt heti házbizottsági ülésen elhangzottak alapján kezdeményezem, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú előterjesztés részletes vitáját az Országgyűlés 10 órás időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás szintén tartalmazza az időkeret felosztását.

Megkérdezem a frakciókat, hogy kívánnak-e élni a 3 perces hozzászólási lehetőségükkel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitáját 10 órás időkeretben tárgyalja meg. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 338 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Ház! Most, 13 óra 59 perckor áttérünk az interpellációk és azonnali kérdések, kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt rátérünk az interpellációk tárgyalására, tájékoztatom önöket, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt módosító 2010. évi CXIII. törvény alapján a legfőbb ügyészhez interpelláció 2010. november 24-ei hatállyal nem intézhető és nem mondható el.

(14.00)

A módosítás a kérdésfeltevés jogát nem érinti. Figyelemmel arra, hogy a mai napon nincs a legfőbb ügyészhez címzett, folyamatban lévő interpelláció, a továbbiakban ilyen indítvány tárgyalására már nem kerülhet sor.

Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti erőforrás miniszterhez: "Mi lesz a magánnyugdíjrendszerrel?" címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásáról a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr válaszol. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai