Készült: 2021.06.19.05:47:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

46. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Dr. Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:00

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy Lipők Sándor Zoltán fideszes országgyűlési képviselő bejelentést tett mentelmi joga megsértéséről; ezt megvizsgálásra kiadtam a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásra elnöki jogkörömben terjesztem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Szeretném tájékoztatni az Országgyűlést, hogy ma 11 óra 45 perckor a házbizottság ülést tartott. A frakciók egyetértettek abban, hogy a T/1445., a T/1446. és a T/1447. számú előterjesztések együttes záróvitája a holnapi napon, frakciónként 15 perces időkeretben történjen; ebben az időkeretben az egyes frakciók határozzák meg felszólalóik számát. Az alkotmány módosítását kezdeményező előterjesztés zárószavazására a Fidesz- és az MSZP-frakciók név szerinti szavazást kezdeményeztek. A szavazatok összeszámlálásának ideje alatt a két tárgysorozatba-vételi kérelem vitájára kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend kiegészítésére és módosítására irányuló indítványokról döntünk.

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájának napirendre tűzésére ezen az ülésen kerüljön sor. A Jobbik képviselőcsoportjának indítványa alapján a vita megkezdésére tesznek javaslatot. Kérem, hogy a frakció kezdeményezésére gépi szavazással szavazzanak! (Szavazás. - A kijelzőn megjelenő eredmény után taps a Jobbik padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 291 igen szavazattal, 34 ellenében elfogadta.

Az előterjesztés általános vitájának megkezdésére kedden este, utolsó napirendi pontként kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról szóló T/1213. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. A Jobbik képviselőcsoportja kérésének megfelelően gépi szavazás történik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Képviselők! A Ház 51 igen szavazattal, 283 ellenében, 1 tartózkodás mellett a napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslatot elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/1545. számú törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatalt követően, elfogadott módosító javaslat hiányában, a mai napon a zárószavazásra is sor kerüljön. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy a házbizottságban született megállapodásnak megfelelően az alkotmány és a hozzákapcsolódó két előterjesztés záróvitája együttesen 15 perces időkeretben történik, és a két tárgysorozatba-vételi kérelem vitájára az alkotmányról szóló név szerinti zárószavazás után kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az imént ismertetett és a korábbiakban elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most időkeretben történő tárgyalásról határozunk. A házbizottság pénteki ülésén megtárgyalta azt az indítványt, amely azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú előterjesztés általános vitáját az Országgyűlés 30 órás időkeretben tárgyalja majd. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. §-ának (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Házat, egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája 30 órás időkeretben tárgyaltassék meg. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 342 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazatok nélkül a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátásról döntünk. Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló T/1507. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 287 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Ház! Most - 12 óra 59 perckor - áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Molnár Csaba, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a legfőbb ügyészhez: "Egyenlő mércével mér az ügyészség?" címmel. Képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai