Készült: 2021.06.21.20:22:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

43. ülésnap, 39. felszólalás
Felszólaló Dr. Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:25

Felszólalások:  <<  39  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság múlt heti ülésén a T/1498. számú előterjesztés tárgyalásával kapcsolatban Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot. A házbizottság a T/1498/3. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a Költségvetési Tanács elnöke, a köztársasági elnök által jelölt tagja a törvényjavaslat általános vitája során részt vehessen és felszólalhasson az Országgyűlés ülésén.

A Házszabály értelmében most képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására van lehetőség 5-5 perces időkeretben. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki élni ezzel. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Házat, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság T/1498/3. számú javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 330 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazatok nélkül a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend kiegészítésére és módosítására tett javaslatokról döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájára ezen az ülésen kerüljön sor. A Jobbik képviselőcsoportja kérésének megfelelően most gépi szavazásra kerül sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 59 igen szavazattal, 271 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1445. számú törvényjavaslat, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló T/1446. számú törvényjavaslat, valamint az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló T/1447. számú törvényjavaslat határozathozatalára mai ülésünkön ne kerüljön sor.

(14.10)

Az indítványok közötti tartalmi összefüggésekre figyelemmel azt javaslom, hogy a javaslatok napirendről történő levételéről egy szavazással döntsön az Országgyűlés. Megkérdezem, látja-e valaki ennek akadályát. (Nincs jelentkező.)

Amennyiben nem, kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a Fidesz javaslatának megfelelően azzal, hogy a T/1445., a T/1446. és a T/1447. számú törvényjavaslat határozathozatalára a mai ülésen ne kerüljön sor. Kérem a tisztelt Házat, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többséggel az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben felsorolt módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többséggel a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a házbizottság ma délben ülésezett; a Fidesz-frakció kezdeményezte, hogy az Országgyűlés szerdán tartson ülést. Ennek előkészítésére ma délután 4 órára összehívtam a házbizottságot. A házbizottsági ülésen történtekről a határozathozatalokat megelőzően az ülésvezető elnök tájékoztatja önöket.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 12 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Ház! Pál Tibor, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: "Az önkormányzatok kötvénykibocsátásának veszélyei" címmel. A képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  39  >>    Ülésnap adatai