Készült: 2020.08.08.06:16:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap, 206. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:21

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatról határozunk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő indítványát az ajánlás 1. pontja szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 266 igen szavazattal, 80 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 1. és 18. §-a az alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. Ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8886. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 252 igen szavazattal, 95 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8886. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 254 igen szavazattal, 94 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8751. számon, a kulturális és sajtóbizottság ajánlásait pedig T/8751/7. és 10. számokon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. pontja, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 3. és 4. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP a 4. pontról, a Jobbik pedig a kiegészítő ajánlás 1. és 3. pontjairól kérte a külön szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18., 21. és 22. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 2., 5., 6., 7., 8. és 9. pontjait támogatja. Ezek közül a Fidesz képviselőcsoportja az ajánlás 22. pontjáról, valamint a kiegészítő ajánlás 8. pontjáról, a Jobbik pedig a kiegészítő ajánlás 2. és az ajánlás 5. pontjáról kért külön szavazást. A további támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 6., 12., 16. és 20. pontjait.

Az előterjesztői tájékoztató szerint a kiegészítő ajánlás 9. pontjában a törvényjavaslat 32. § új 30. és 31. pontjainak, valamint a 33. § (1) bekezdésében az új 6. pontnak az elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának az igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a támogatott javaslatokról két részletben döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kiegészítő ajánlás 9. pontjának minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatrészt 254 igen szavazattal, 97 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatok kivételével a további egyszerű többséget igénylő támogatott indítványokról és ezek között a kiegészítő ajánlás 9. pontjának további részéről is határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat 262 igen szavazattal, 88 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról és azok alternatíváiról döntünk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Novák Előd az 1. § (1) bekezdésében a törvény 2. § 2. pontjában a filmalkotás fogalmát módosítja. A javaslat összefügg a kiegészítő ajánlás 3. pontjával, így ezekről együtt döntünk. A javaslatsor elfogadása kizárja a kiegészítő ajánlás 2. pontját. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen szavazattal, 294 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 2. pontjában a kulturális bizottság javaslatáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk arról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 266 igen szavazattal, 84 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 5. pontjában a kulturális bizottság a 2. §-ban a törvény 3. §-ának elhagyását kezdeményezi, amely a kategóriákba való besorolás szabályait tartalmazza. Ennek elfogadása kizárja a kiegészítő ajánlás 4. pontját. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérte arról a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 267 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 19. pontjában, valamint a kiegészítő ajánlás 8. pontjában a kulturális bizottság alternatív szabályozási javaslatot terjesztett elő az önkormányzati közterület filmforgatási célokra történő használatával kapcsolatban. Mindkét indítvány külön mellékletben kívánja meghatározni az egyes díjakat. Ezt a javaslatot az ajánlás 22. pontjában szereplő indítvány tartalmazza. Ez utóbbiról csak akkor döntünk, ha az Országgyűlés a bizottság által előterjesztett alternatíva valamelyik elemét elfogadja.

Először a 19. pontról szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 297 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 8. pontjáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére szavazunk arról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 268 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az ajánlás 22. pontjában szereplő indítványról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére erről is külön szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 295 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még egy javaslatról kell döntenünk.

Az ajánlás 4. pontjában Gyimesi Endre az 1. §-ban a törvény 2. §-át az animációs filmstúdió fogalmával egészíti ki. A javaslat összefügg a 8. és 17. pontokkal, így ezekről együtt döntünk. A bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 294 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik a nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Gulyás Gergely, Lukács Tamás és Vitányi István képviselőtársaink önálló indítványát T/9160. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontja a vita során már elhangzott.

Arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslat 1-5. §-ainak elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9160. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 302 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 49 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9160. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 303 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 47 tartózkodás mellett elfogadta.

(17.50)

Most soron következik az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/8887. számon, az egységes javaslatot pedig T/8887/20. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ez látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/8887/22. számú ajánlás 1-4. pontjaira, és megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok... (Jelzésre:) Megadom a szót a Jobbik képviseletében Szilágyi György képviselő úrnak.

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai