Készült: 2020.09.21.18:14:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

266. ülésnap (2017.12.12.), 46. felszólalás
Felszólaló Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 1:52


Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szé­pen, elnök úr. Képviselő úr, önhöz fogok beszélni, néhány tárgyi tévedését szeretném kijavítani. Ér­de­mes utánanézni, hogy az Európai Unióban az Euró­pai Tanács jogosult ilyen döntést hozni. Ott ilyen döntés nem született, nem is születhet. És háromszor elmondtam a felszólalásomban, most negyedszer is elmondom: a Magyar Szocialista Párt nem támogat ilyen kvótajavaslatot. Minden testületünk döntött abban, hogy nem támogatjuk. Az Országgyűlésben 2016 júniusában megszavaztuk a sárgalapos eljárást. Tehát visszaélésszerű az, amit ön mond. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem akarja érteni, amiről szó van.

Az is elszomorító, hogy a Magyar Ország­gyű­lés­ben egy nyilvánvaló kérdésről kell vitát folytatni, hi­szen ezt a kötelező betelepítési kvótát, ami egyébként nincsen, senki nem is támogatná. (Derültség a kor­mánypártok soraiban.) Tehát dupla csavar ebben a kérdésben. Niedermüller Péter nem a Magyar Szo­cia­lista Párt képviselője, ezt csak a biztonság ked­véért mondom el önnek. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Koalíciós partner. ‑ Németh Szilárd Ist­ván: De Szanyi Tibor igen. ‑ Az elnök csenget.) Tehát ezért kérem, hogy maradjunk a tényeknél: a Magyar Szocialista Párt ilyet sosem támogatott, nem is fog támogatni. Konzekvens az álláspontunk.

Azonban az, amit itt önök folytatnak, az az or­szág lenézése, a közpénzek elherdálása és egy mellé­beszélés. Kérem, ne folytassák! Majd ha az Európai Tanácsnak lesz ilyen javaslata, amiben egyébként önök képviselik, a kormányfő meg adott esetben a belügyminiszter képviseli az országot, akkor térjünk vissza erre a kérdésre.

Nagyon bízom benne, hogy önök sem fogják meggondolni a korábbi nézeteiket. És azért ne felejtsük el, hogy egyelőre a Soros-ösz­töndíjakat nem a Szocialista Párt képviselői vették igénybe, hanem az önök padsoraiban lévő jelenlegi képviselők. Ezek a tényekhez tartoztak.

Most valóban elmegyünk vagy elmegyek, hiszen nem folytatható ez a cirkusz, ami itt zajlik. Az ország valós problémáiról kellene beszélni! Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai