Készült: 2021.03.04.01:18:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

93. ülésnap (2019.11.18.), 257. felszólalás
Felszólaló Vécsey László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:16


Felszólalások:  Előző  257  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint elnök úr már felvezetőjében említette, tájékoztatni szeretném önöket, és ezt a hosszú rendeletmódosítás-címet is mindjárt föl fogom olvasni. A Törvényalkotási bizottság 2019. november 14-i ülésén megtárgyalta az európai határregisztrációs rendszerrel, valamint az európai utasinformációs és engedélyezési rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7692. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 33 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta. A törvényjavaslat, mint az előterjesztés címe is mutatja, alapvetően két témakört ölel föl. Az egyik, az első ezek közül az adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer, ennek a bizonyos EES-nek a bevezetése, az ennek alkalmazásához szükséges hazai törvényi környezet megteremtése.

Ez a célkitűzés rengeteg olyan európai uniós törvényt, szabályozást érint, amelyeket a magyar jogrendszerbe kell illeszteni. Csak felsorolásszerűen: az EU-s rendeletek közül a 2016/399-est, ami a határregisztrációs rendszert érinti, aztán a 2017/2225. számú európai parlamenti és tanácsi rendeletet, aztán az 1077/2011-est, a 767/2008-ast, tehát rengeteg olyan, a hazai jogrendbe beillesztendő európai uniós szabályt, amelyeket a törvényjavaslat keretében alkalmassá teszünk a magyar jogrendben való alkalmazásra.

A törvényjavaslat másik célja az európai utasinformációs és engedélyezési rendszer  ETIAS rövidítve  létrehozásáról szóló rendelkezéscsomag. Ez esetben szintén az a cél, hogy az ennek végrehajtásához szükséges hazai jogszabályokat be tudjuk vezetni, tehát alkalmazni lehessen ezt az uniós csomagrendszert. Ennek a hátterében szintén számos, jelenleg hatályos és átveendő európai uniós rendelet van, így az 1077., az 515., ami még 2014-es keltezésű, a 2016-os 399. rendelet és a 2017-es 2226. számú rendelet, valamint egy parlamenti és tanácsi rendelet, a 2018/1240-es.

A joganyag, amit adaptálni kell, tehát igen nagy, igen terjedelmes. Valószínűleg ezzel szoros összefüggésben a Törvényalkotási bizottság ülésén nem került sor külön vitára. Nem került sor külön vitára, és ebből már következik az is, hogy a frakciók kivétel nélkül támogatták ezt a törvényjavaslatot. Támogatták nemcsak a bizottságban már az általános vitában, és az ezt követő összegző módosító javaslatot is egyhangú támogatás övezte.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elhangzottakra figyelemmel megállapíthatjuk, és azt hiszem, konszenzussal, hogy számos pozitív változást magában foglaló törvényjavaslatról van szó, és ennek megfelelően, ezzel összhangban tisztelettel kérem minden frakció támogatását a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm szépen, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  257  Következő    Ülésnap adatai