Készült: 2019.12.05.21:31:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

28. ülésnap, 64. felszólalás
Felszólaló Dr. Ujhelyi István (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:33

Felszólalások:  <<  64  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Akkor most a módosító javaslatokról határozunk. Az előterjesztő a benyújtott indítványok mindegyikét támogatja. Az MSZP külön szavazást kért az ajánlás 1. és 2. pontjában található indítványokról. A további javaslatok közül az ajánlás 3. és 5. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ezekre figyelemmel a támogatott javaslatokról három részletben döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 3. és 5. pontjaiban szereplő, minősített többséget igénylő módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 262 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő, támogatott indítványokról döntünk, az ajánlás 4. és 6. pontjai szerint. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslatot 262 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért, támogatott indítványokról döntünk. Az ajánlás 1. pontjában Harangozó Tamás az egységes javaslatot új rendelkezéssel egészíti ki. Ebben a szabálysértési törvényben az elzárás leghosszabb időtartamát határozza meg. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot 306 igen szavazattal, 44 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 2. pontjában Harangozó Tamás a 10. §-ban a szabálysértési törvény 128/A. § (5) bekezdésében jogszabály-hivatkozást módosít. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk most. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 306 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 44 tartózkodás mellett elfogadta.

(20.20)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A minősített többséget igénylő rendelkezésekre figyelemmel erre két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/580. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit (A Jobbik képviselői tarkóra tett kézzel felállnak. - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Lex Gárda!) az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, arra figyeljenek, amit az elnök mond!

Elnézést. (A Jobbik padsorai felé:) Tisztelt Képviselő Urak! Annyi megjegyzésem hadd legyen, hogy önök azt jelezték, nem fognak szavazni a szavazás során. Ilyen már előfordult a Házban, de ilyen demonstratív jelzéssel elnökként még nem találkoztam, de szavazás közben jártunk, ezért most elölről kezdem, hogy pontosan tudja mindenki, hogy miről szavaz.

Tehát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/580. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Kérdezem a tisztelt ... (Pősze Lajos leül. - Zaj, derültség, taps a kormánypártok soraiban. - Pősze Lajos feláll.)

Képviselő Hölgyek, Asszonyok, Urak! Engedjék meg, hogy a szavazások végére érkezhessünk, hiszen csak megmutatom, hogy a forgatókönyvünk még ennyi szavazást tartalmaz, szerintem érdemes erre odafigyelnünk, úgyhogy megyünk is tovább.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/580. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: 262 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodás nélkül az Országgyűlés elfogadta. (Zaj.) És megyünk tovább! (A Jobbik képviselői leülnek.)

Soron következik az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/581. számon, az egységes javaslatot pedig a... Elnézést, megjelent egy LMP-s képviselő asszonynak, Ertsey Katalinnak a szót kérő gombja. Szerintem ez tévedés, mert nem tudom azt a műfajt, amiben most szót tudnék adni önnek; kicsit később.

Az előterjesztést T/581. számon, az egységes javaslatot pedig T/581/187. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Kérem, kézfelemeléssel támogassák meg az elnöki javaslatot! (Szavazás.) Nagyon köszönöm, hihetetlen bizalom az elnök felé.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés elfogadta a javaslatot.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/581/191. számú ajánlás 1-62. pontjaira.

Most adok szót a képviselő asszonynak, Ertsey Katalin, LMP. Az a kérésem a képviselőkhöz, hogy mindenképpen a záróvitának és csak a módosító javaslatnak megfelelően szóljanak hozzá, ne fussunk bele az általános vitába, mert ebből viták származhatnak. Kérem, állítsák vissza az órát, és most adom meg a szót.

Felszólalások:  <<  64  >>    Ülésnap adatai