Készült: 2020.10.27.04:05:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

226. ülésnap (2001.09.26.), 156. felszólalás
Felszólaló Dr. Kontrát Károly
Beosztás belügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:40


Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy a törvényjavaslat általános vitájának első részében elhangzott lényegesebb felvetésekre most válaszoljak.

A szervezett bűnözés elleni fellépést szolgáló szabályozás a rendőrségi törvény elfogadásával kezdődött. A kormány programjában nagy hangsúlyt kap a szervezett bűnözés elleni határozottabb fellépés. Ennek végrehajtására születtek az újabb szabályok és az erre épülő intézményfejlesztés. A szervezett bűnözéssel kapcsolatos fogalmak megalkotása során az egész világon törekednek arra, hogy a jogalkalmazás számára is alkalmazható módon képesek legyenek megfogalmazni a szervezett bűnözést. Ugyanez mondható el a kiemelkedő súlyú bűncselekmény fogalmáról is.

Tisztelt Országgyűlés! A tanúvédelmi programban való részvétel olyan magánjogi szerződésen alapul a javaslat szerint, amely alapján a felek jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket érvényesíthetnek éppúgy, mint bármely más polgári jogi szerződés esetében. Nem szerződésszerű vagy késedelmes teljesítés esetén jelentősen sérülhetnek nemcsak a szerződő felek, de akár harmadik személyek jogai is, ezért nem látjuk megalapozott indokát a bírói út kizárásának.

 

(16.20)

 

A védelmi programban való részvétellel összefüggő mindenfajta adat a javaslat szerint államtitoknak minősül, ennek megismerőjét pedig a titokvédelmi szabályok kötik. A törvényjavaslat számos olyan szabályt fogalmaz meg, amely szerint a védett személy részint fiktív adataival, részint valódi adataival vehetne részt a hatósági eljárásokban. Ezt nemcsak az érintettek, de a harmadik személyek védelme érdekében is célszerűnek látjuk.

A programszerű védelmet eredményező szerződés megkötése a felek egybehangzó akaratnyilatkozatára épül. A rendőrség és az érintett is nyilatkozhat úgy, hogy nem kívánja a program alkalmazását. A problémák legfeljebb a szerződések teljesítéséből és elsősorban az érintett védelmét szolgáló, a részére javasolt és a szerződésben vállalt magatartási szabályok önkényes megszegéséből fakadhatnak. A védett személy a szerződést saját érdekében nem tarthatja magánál. Ha e szerződés bármely oknál fogva illetéktelenek kezébe jutna, az érintett, illetőleg a családja, továbbá mindazok a személyek, akik valamilyen szerepben közreműködnek a védelemben, komoly veszélybe kerülhetnének; annak azonban nincs akadálya, hogy az érintett, ha ezt igényli, bármikor megtekinthesse a szolgálatnál.

Tisztelt Országgyűlés! A tanúvédelemről szóló törvényjavaslat mielőbbi benyújtását az uniós kötelezettségvállalásunk is indokolja. A programszerű védelem által igényelt legalapvetőbb eljárásjogi módosításokat ugyanakkor a törvényjavaslat következetesen elvégzi. A büntető törvénykönyvet, illetőleg a büntetőeljárásról szóló törvényt módosító törvényjavaslatok nem tartalmaznak olyan tanúvédelmi rendelkezéseket, amelyek hatálybalépése befolyásolná a javaslat elfogadását. Az a vád ért bennünket, hogy a törvényjavaslat legalizál egy, a rendőr és a bűnbánó maffiózó közötti ellenőrizhetetlen és elfogadhatatlan kapcsolatot. Ennek feltételezése méltatlan a magyar rendőrséghez, ilyen alapon a magyar rendőrséget a titkos nyomozás teljes eszköztárától is megfoszthatnánk, ad absurdum akár a bűnüldözéstől is eltilthatnánk. Nem értek egyet azzal a felvetéssel, hogy a védelmi program egészét jóval erősebb ügyészi kontroll alá kellene helyezni. Véleményünk szerint a javaslatba épített ügyészi szerepkör megfelelő garanciát nyújt. Csak megemlítem, hogy további elemek beépítését maga a Legfőbb Ügyészség sem igényelte. A szervezett bűnözés visszaszorítását szolgáló szabályok egy része megfelelő törvényességi garanciák kiépítésével áttöri a klasszikus jogelvek korlátait. A fejlett jogállamok szinte mindegyike belátta: a szervezett bűnözéssel szemben kizárólag a klasszikus büntetőjogi jogelvekre épülő büntetőpolitika nem lenne elegendő.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitában már eddig is több tucat észrevétel hangzott el; most az idő rövidsége miatt csak néhányra, az általam legjelentősebbnek tartottakra reagáltam. És végezetül, engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyi képviselőnek, hogy ezt az uniós csatlakozásunk szempontjából is jelentős javaslatot a jobbítás szándékával kezelik, és hozzászólásaikkal elősegítik a leginkább használható szabályozás alkalmazását. Kérem önöket, hogy ezt tegyék a mai nap során és a részletes vita során is.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai