Készült: 2019.10.20.15:01:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

26. ülésnap (2018.10.02.), 48. felszólalás
Felszólaló Hadházy Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 5:57


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HADHÁZY SÁNDOR, a Gazdasági bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Gazdasági bizottság az Országgyűlés felkérésének eleget téve napirendjére tűzte az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről szóló beszámolót, és szeptember 25-ei ülésén az Állami Számvevőszék általános elnökhelyettesének részvételével megtárgyalta azt. Az elnök úr is a mai napon egy rendkívül részletes, tartalmas és nagyon informatív tájékoztatást adott. Ugyanilyen jellegű és ugyanilyen értékes beszámoló hangzott el a bizottság ülésén is. Számos bizottsági tag tett fel kérdéseket, és ezekre a kérdésekre pedig nagyon pontos, elfogadható válaszok érkeztek.

Elöljáróban szeretném megjegyezni azt, hogy rendkívül sokat változott az Állami Számvevőszék megítélése az elmúlt időszakban, és kérem tisztelettel, elnök úr, most ne figyelj ide (sic!), de ez rendkívüli módon köszönhető annak, hogy az Állami Számvevőszékben egy nagyon jó szakmai munka folyik, és évről évre igyekeznek javítani ezen a szakmai színvonalon is.

Tisztelt Országgyűlés! Az Alaptörvény 2011-es elfogadását követően megalkotott számvevőszéki törvény új alapokra helyezte a közpénzügyek ellenőrzésének rendszerét Magyarországon. Az új szabályozási környezet kialakításával megkezdődött a minőségileg jobb, hatékonyabb és eredményesebb ellenőrzések korszaka. Ennek a folyamatnak a kedvező jelei már az elmúlt években is egyértelműen látszottak, és ahogyan az előttünk fekvő jelentésből is kitűnik, az Állami Számvevőszék 2017-ben is továbbhaladt ezen az úton.

A jelentésből kitűnik, hogy az Állami Számvevőszék, ahogyan a megelőző években, úgy 2017-ben is hatékonyan segítette az Országgyűlés munkáját. Nyomon követte, véleményével és elemezéseivel támogatta az idei évi költségvetés, a zárszámadás ellenőrzését és elfogadását, valamint hozzájárult a költségvetési tervezés folyamatát illetően az átláthatóság megerősítéséhez is.

Tette mindezt olyan széles lefedettséget biztosító ellenőrzési módszertannal, amely alapján az államháztartás egészéről tudott megalapozó következtetéseket levonni. Az alkalmazott módszertannak köszönhetően az ellenőrzés lefedte a központi alrendszer bevételeinek és kiadásainak száz százalékát.

Az Állami Számvevőszék legfontosabb feladata a közpénzekkel való hatékony és törvényes gazdálkodás ellenőrzése. A bizottság a beszámoló megvitatása során megállapította, hogy az Állami Számvevőszék ennek a feladatnak is hatékonyan tett eleget a tavalyi esztendőben.

Ahogyan az az előttünk fekvő beszámolóból is kiderül, az ÁSZ nemcsak a törvényes gazdálkodás ellenőrzésével, hanem elemzésekkel és tanulmányokkal is folyamatosan támogatta az Országgyűlés és bizottságainak munkáját, és minden területen megfelelt az elmúlt években hozott országgyűlési határozatoknak.

Számszerűsítve az adatokat elmondhatjuk, hogy az ÁSZ 2017-ben összesen 2051 jelentést hozott nyilvánosságra, több mint 1546 javaslatot fogalmazott meg, amely a szabályszerűséget, a közpénzek átlátható, eredményes, hatékony gazdálkodásának az elősegítését szolgálta. Tavaly 874 szervezet ellenőrzésére került sor az ÁSZ által, 560 darab megállapítás alapján készítettek az ellenőrzöttek intézkedési terveket. A puszta számoknál azonban sokkal többet mond, hogy a Számvevőszék mindemellett folyamatosan azonosítja azokat az eszközöket, amelyek képesek előmozdítani a közpénzből gazdálkodó szervezetek szabályos működését, a felelős közpénzfelhasználást. Ilyen eszköz például, ha a Számvevőszék által feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az ÁSZ megállapításainak nagyobb ráhatása lehet a belső ellenőrzés intézményeire annak eredményessége növelése érdekében.

(13.00)

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2017. évi működésről szóló beszámolót áttekintve egyértelműen megállapítható, hogy az ÁSZ továbbra is megfelelően látja el feladatát, hatékonyan ellenőrzi a közpénzek felhasználását, támogatja és segíti az Országgyűlés munkáját, és olyan kiadványokat készít, valamint konferenciákat szervez, amelyek támogatják a jó állam működésének megerősítését. Ezért tisztelettel kérem önöket, támogassák a beszámoló elfogadását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai