Készült: 2021.05.12.15:35:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap (2015.05.26.), 274. felszólalás
Felszólaló Dr. Lukács László György (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 3:56


Felszólalások:  Előző  274  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a helyesbítést. Ha elnök úr elszólásától eltekintünk, mindjárt nyilvánvalóvá fog válni a kisebbségi véleményből, hogy semmivel nem értünk egyet a Fidesz két törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontjában. Ha megengedi a tisztelt elnök úr és képviselőtársaim, szintén együtt fogok beszélni erről a két törvényjavaslatról, tehát a 4476-osról, illetve a 4475-ösről egyaránt.

A Törvényalkotási bizottságban kisebbségi véleményként az MSZP részéről elhangzott, ahogy az előbb is hallhattuk, hogy lényegében a mostani változások azt támasztják alá, hogy korábban a képzési rendszer működésképtelen volt, lényegében a szocialista képviselők abban látták, az elmúlt évek kudarcaiban látták igazolódni, hogy tévúton jár a szakképzés, ezért van szükség a változtatásra. Természetesen megfogalmazódott a KLIK II-vel kapcsolatosan előbb hallott álláspont, és bizony a melegvíz-feltalálós álláspont is többször artikulálásra került a vitában.

A jobbikos észrevételeknek is helyük van azonban ebben a vitában, és helye is volt. Így a Jobbik a javaslataiban a szakképzés átalakításával kapcsolatosan az intézményi reformok mögött, amelyek intézményi reformként vannak megjelölve, olyan átalakításokat lát, amelyekkel nem tud egyetérteni. Ezekből csak egyet hadd említsek meg: a szakgimnázium létrehozása, amely lényegében semmivel nem jelent többet, mint egy jelenlegi szakközépiskola, csak az átnevezés nagyobb presztízst fog jelenteni. Ráadásul a presztízsnövekedés helyett, mellett azt is megkapják az ebben az ügyben tájékozódó személyek, hogy zavar lesz a fejükben, ugyanis nagyon nagy részt olyan terminológiabeli összeütközéseket, illetve az iskolák típusai szerinti összeütközést fog kelteni akár a tanárokban, akár a tanulókban, akár a diákokban, amely nem segíti a rendszer tisztulását vagy a jó működőképességét. Sajnos, a valódi átalakítások, úgy tűnik, elmaradnak, és az intézményi szintek pedig sajnos egy degradálódó üzemmódba kerülnek át.

Ami a szakképzés rendszerét illeti ‑ itt a Híd-programról van szó ‑ megfogalmazódott az az álláspont, hogy bár a Híd-program a felzárkóztatást szolgálja, amelyre egyébként a kormány nem tudott az átalakítások során semmifajta olyan választ adni sem egyébként a Kulturális bizottság ülésén sem, amikor direktben rákérdeztek, tehát az átalakítás alatt álló rendszerre nem tudott semmilyen kézzelfoghatót mondani, és a felzárkóztatás helyett sokkal inkább a lemorzsolódás látszik ebben a rendszerben, tehát a Híd-program a szakképzésben mindenképpen egy olyan bizonytalanság, illetve egy olyan problémapont, problémagóc, amivel kezdeni kell majd valamit. Kardinális kérdésként merült fel az is, hogy a kormány nem támogatja, hogy az első szakképzés a felnőttképzésben is ingyenes lehessen. Ez szintén komoly kritika. Egyelőre csak az iskolarendszerű képzésben, szakképzésben van erre lehetőség, és fontos felvetésként merült és merül fel egyébként az első szakképzésnek a felnőttképzésben való ingyenessé tétele is.

Fontos eleme a Jobbik kisebbségi álláspontjának az, hogy a szakképzésnek a gyermekek boldogulása érdekében, annak szolgálatában kellene állnia, ehelyett önök úgy fogalmazták meg, hogy a szakképzés a gazdaság szolgálatában kell hogy legyen. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

A Jobbik egyébként az iménti jobbító javaslatait annak fényében fogalmazta meg, hogy több tucat intézménybe ellátogattak a Jobbik politikusai, hogy tájékozódjanak. Ez az intézmény vezetői, a diákoknak, a szülőknek és a tanároknak a véleménye alapján leszűrt vélemény, ezt illene meghallgatni, még ha egyébként kisebbségi vélemény formájában kerül is majd elmondásra. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  274  Következő    Ülésnap adatai