Készült: 2021.05.16.16:58:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap (2015.05.26.), 216. felszólalás
Felszólaló Dr. Lukács László György (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Önálló indítvány indokolása
Videó/Felszólalás ideje 5:14


Felszólalások:  Előző  216  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik Magyarországért Mozgalom a tárgysorozatba vételre váró, az ápolók valódi megbecsülésének visszaállításáról szóló határozati javaslatát a következőkkel ajánlja az önök figyelmébe.

Az ápolók valódi megbecsülésének visszaállítására több út áll lehetőségre, illetve több út adatott meg, amelyeket lehet követni. Ezek közül az egyik út, hogy a költségeket nem kímélve, a költségvetési forrásokat használva, pénzt szánva javítjuk azokat a körülményeket, amelyek jelenleg az ápolók munkakörülményeit, béreit és az utánpótlását érintik. Illetve lehet olyan utat is választani, amely nem kerül különleges költségvetési kihatásba, nem kerül a költségvetésnek számottevő teherbe, és ezzel az úttal lehet elérni ugyanazt, hogy a társadalmi megbecsüléshez vezető úton előrébb jussunk.

De a valódi megbecsülés elérhető úgy is, hogy ha maguk az ápolók, maguk az egészségügyi szakdolgozók mennek ki és keresik ezt az utat. De elérhető úgy is, hogy mi, politikusok, álljunk akár a baloldalon, álljunk akár a jobboldalon, lehetőségeinkhez képest itt az Országgyűlésben egyetértve támogassunk egy olyan javaslatot, amelyet most önök elé a Jobbik javasolt, illetve amelyet a Jobbik letett az asztalra. A javaslat érdemi pontjai természetesen arról az őszinteségről és arról a komoly gondolkodásról tanúskodnak, amellyel a Jobbik az ápolók helyzetét közelítette meg, és amellyel felelősségteljesen ehhez a témához hozzá kíván állni.

Maga az alaphelyzet teljesen érthető mindenki számára. Most már több mint egy hónapja zajlik, mert álláspontom szerint még azóta sem ért véget, az úgynevezett ápolói vagy pongyolán fogalmazva nővértavasz, amelyben az ápolók megfogalmazták azokat a követeléseket, elsődlegesen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara követelésein alapulva, és felmérték azokat a hiányzó elemeket és azokat a legnagyobb veszélyforrásokat, amelyek szinte lehetetlenné teszik a jelenlegi munkájukat. Ezek voltak a bérek, ezek voltak a munkakörülmények és az utánpótlás kihívásai.

Most, hogy ismerjük, milyen helyzet áll fenn és folyamatosan áll fenn, hiszen a kormány egyeztetése nem megoldás erre, mindenképpen tudni kell, hogy mi van a határozati javaslatban, hiszen akkor dönthetünk felelősségteljesen, hogy a határozati javaslat, amely álláspontunk szerint valódi megoldást adna, mennyire állja majd ki az idők próbáját. A határozati javaslatban a Jobbik három olyan intézkedést javasolt, amellyel ‑ ismétlem ‑ költséghatékonyan, különösebb teher nélkül, a költségvetésre teher nélkül lehetne a helyzetet megoldani, két határidőre koncentrálva. Az egyik szeptember 1-je lenne, a másik pedig július 31-e lenne.

Elsődlegesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy gondolta, hogy mindenképpen vissza kell adni az államigazgatásnak az egészségügyi döntésekbe való beleszólás legmagasabb szintjét, és mindenképpen szükséges, hogy az ápolókat érintő valamennyi döntésről, egyébként a Jobbik álláspontja szerint, indokolt lenne egészségügyi minisztériumot létrehozni, de a jelenlegi minisztériumi struktúrában egy külön ápolásügyi főosztályon dönthessenek, és az ápolásügyi főosztály legyen az, amely minden, az ápolókat érintő humánerőforrás-kérdésben, béreket érintő kérdésben, de akár szakmapolitikai kérdésekben is kompetensen hozzáálljon, és megfelelően transzformálja, közvetítse az ápolók akaratát.

De a Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy látta, hogy szükséges az államigazgatásnak egy másik területén is, méghozzá az államigazgatási úgymond országos szervnek a területén is belenyúlni a rendszerbe, és ebben az esetben azt javasolja, hogy egy régebben jól működő intézményt, egy régebben jól működő személy intézményét állítsa vissza, és ez az országos főápoló intézménye, amely, habár úgy tűnik, ha rátekintünk az állami struktúrára, mintha most is lenne, de nem kellő súllyal szerepel, nem azzal a hatáskörrel és nem azzal, amit a Jobbik neki szán, hiszen ennek a személynek, ennek az intézménynek az egyik feladata lenne az, hogy mindenképpen azokat az emberi erőforráshiányokat, amelyekkel az ápolók küzdenek, az elöregedést, az eltűnőben lévő munkavállalókat, a demotivált munkavállalók helyzetét kezelni tudja.

Ezen túlmenően a Jobbik Magyarországért Mozgalom az egészségügyi oktatásügyet is szeretné az egészségügy keretében tudni, és nem egy olyan gazdasági tárcánál hagyni, ahol nem kompetensen döntenek az egészségügyi utánpótlást érintő krízishelyzetről. Tehát ezekben is változásra szorul mindenképpen a terület.

(18.00)

A jelenlegi határozati javaslatban ismertek az álláspontok. Ismétlem, hogy mindenkinek még vonzóbb legyen ez a határozati javaslat, teljesíthető határidőket, teljesíthető költségvonzatokat tartalmaz, az abban megfogalmazottak a szakma véleményének egyöntetű támogatását élvezik, és mindenképpen olyan javaslat, amellyel előre lehet lépni az ápolók ügyének rendezésében, a költségeket kímélve, őszintén és felelősségteljesen gondolkodva.

Ehhez kérem képviselőtársaim támogatását a határozati javaslat tárgysorozatba vétele iránt. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  216  Következő    Ülésnap adatai