Készült: 2021.06.19.16:28:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

184. ülésnap, 68. felszólalás
Felszólaló Dr. Gyenesei István (független)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás önkormányzati miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:10

Felszólalások:  <<  68  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GYENESEI ISTVÁN önkormányzati miniszter: Kedves Képviselőtársaim! Köszönöm, hogy elismerik a panelprogram kétségbevonhatatlan sikerét. Egyetértek azzal is, hogy egy ilyen jelentős társadalmi réteget érintő program a megvalósulás során folyamatos vizsgálatra és megújításra szorul, amit - higgyék el - meg is teszünk.

Azért nézzük meg azokat a fránya tényeket, ha már képviselő úr így fogalmazott. Az ez évi pályázatok elkészítésekor számos új lehetőséget és követelményt építettünk be a pályázatokba. Ilyen például a megújuló energiaforrások felhasználására való ösztönzés, és ilyen a tűzvédelmi előírások megfogalmazása is. Az ez évben kiírt és éppen most bírálat alatt lévő több mint százezer pályázatban kiemelt figyelmet kapott az energiahatékonyságra, a tervezés és a megvalósítás minőségének javítására vonatkozó elvárások teljesítése. Sőt, rendeletek határozzák meg a beépíthető anyagok minőségét és az épülettel kapcsolatos hőtechnikai követelményeket egyaránt. Az előírások megvalósítását pedig az eddigi gyakorlatnak megfelelően a beruházások befejezésekor továbbra is szigorúan ellenőrizzük.

Kedves Frakcióvezető-helyettes Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Az interpelláció több állítása nem vesz tudomást a valóságról. Nem igaz, hogy a kormányzat ne állapított volna meg világos energia- és költséghatékonysági feltételeket, mint ahogy az sem igaz, hogy nem kell terveket készíteni. Terveket minden pályázótól kérünk, függetlenül az érvényben lévő engedélyezési eljárástól. A felmérési rajzok, a felújítási koncepcióterv és energetikai számítás, valamint a felújítás tételes költségvetése a pályázat kötelező mellékletei. Talán a legfontosabb, hogy a lakóközösség határozata nélkül nem lehet érvényes pályázatot benyújtani. Megjegyzem, hogy a legfőbb ellenőr ebben az esetben is maga a lakó, aki nagyon sok pénzzel járul hozzá, hogy a lakása felújításra kerüljön. Így alapvető érdeke az is, hogy a megfelelő minőségben elvégzett munkát ellenőrizze, visszajelezze, és annak ellenértéke kifizetése előtt ezt meg is tegye.

Önök általánosságban visszaéléssel vádolják a társasházi és a lakószövetkezeti vezetést, a pályázatíró céget, a pályázatok kiíróját, elbírálóját, a műszaki ellenőrt. Az érintett több ezer ember nevében kérem önöket, ne gyanúsítgassanak tisztességes embereket, és ha tudomásuk van visszaélésről, akkor tegyenek feljelentést. Kérem, a konkrétumokat juttassák el hozzánk is, hogy kellőképpen értékelhessük, kivizsgálhassuk azokat, és a szükséges intézkedéseket megtehessük. Ha lehet ilyet ma még kérni, ne általánosságban vagdalkozzanak. A pályázatkezelő bármely érintett megkeresésére ellenőrzi a felújítás műszaki, jogi, pénzügyi feltételeinek a megvalósítását.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hiteltelen dolog úgy általában intézményesített korrupcióról beszélni. Amíg ezt és így teszik, addig a legnagyobb igyekezetem ellenére sem tudok mást válaszolni, mint azt, hogy amit mondanak, az megalapozatlan, mondhatom azt is, hogy butuska pletyka. Az idén benyújtott minden várakozást meghaladó százezer lakásfelújítási pályázat többszöröse megerősít abban, hogy a válaszom helyes és helytálló.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Felszólalások:  <<  68  >>    Ülésnap adatai