Készült: 2020.09.25.20:06:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

213. ülésnap, 184. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:59

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most tehát a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/9712. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 175 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Szégyen! - Kilóg a lóláb!)

Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló T/9662. számú törvényjavaslatot, amelynek előterjesztői: Kovács Tibor, Podolák György, Kékesi Tibor, Szabó Lajos és Keller László képviselő urak, MSZP. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a fizetési meghagyásos eljárásról szóló T/9400. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 205 igen szavazattal, 155 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Most indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/9399. számú törvényjavaslatot, amelynek előterjesztője a kormány.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Most soron következik a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Lezsák Sándor, Fidesz, Bedő Tamás, MSZP, Medgyasszay László, KDNP, Velkey Gábor, SZDSZ, és más képviselők önálló indítványát H/9338. számon kapták kézhez. Az előterjesztők H/9338/5. számon leírási hibát korrigáló pontosítást is benyújtottak. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most tehát a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontját az államtitkár úr az általános vita során már ismertette.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e H/9338. számú országgyűlési határozati javaslatot a benyújtott pontosítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 366 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik a Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII.3.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Gulyás József, SZDSZ, képviselő önálló indítványát H/9224. számon, az egységes javaslatot pedig H/9224/6. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9224. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 211 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 154 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Most soron következik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Gúr Nándor, Filló Pál, Sós Tamás, Bókay Endre, Nagy László, Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Kiss Ferenc képviselők, MSZP, önálló indítványát T/8972. számon, az egységes javaslatot pedig T/8972/20. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült bizottsági ajánlást T/8972/24. számon megkapták.

(17.40)

Indítványozom, hogy az ajánlásban szereplő pontokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a látható többség ezt a javaslatot elfogadta.

Most megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-4. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok; így nyilvánvalóan Gúr Nándor képviselő úr sem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most tehát a módosító javaslatokról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy az 1., 3. és 4. pontokat az előterjesztő nyújtotta be, így ezekről egy döntéssel határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 211 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 155 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 2. pontjában Tóth Ferenc képviselő terjesztett elő indítványt. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 166 igen szavazattal, 198 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a zárószavazás következik. A döntéshozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8972. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 154 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Most soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Tatai-Tóth András és más képviselők önálló indítványát T/9417. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/9417/6. és 9. számon kapták kézhez. Az előterjesztő jelezte, hogy nem kíván válaszolni az elhangzottakra, így most a határozathozatal következik.

Bejelentem, hogy az ajánlás 1. pontját előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztők az ajánlás 2., 3. és 4. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjait támogatják. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 349 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra a következő ülésünkön kerül majd sor.

Most soron következik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/9318. számon, az egységes javaslatot pedig T/9318/33. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült bizottsági ajánlást T/9318/39. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy az ajánlásban szereplő pontokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a látható többség ezt a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az 1-14. pontokra. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e szólni. Jelzi, hogy nem. (Dr. Hoppál Péter és dr. Horváth Zsolt jelentkezik.) Képviselő úr, kérem, nyomja meg gombot.

Hoppál Péter képviselő úrnak adom meg a szót.

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai