Készült: 2020.09.22.17:28:39 Dinamikus lap

Nem önálló iromány adatai 1998-2002

818/2 - bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez
A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről
Önálló iromány T/818
Benyújtó(k) Környezetvédelmi bizottság
Benyújtva 1999.03.18.
Összevont típus biz. ajánlás
Típus bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez
Mihez csatlakozik?  
Állapot  
Állapot dátuma  
Új alszám  
Megjegyzés  

Iromány szövege: HTML

Nincs szavazás az irományról.