Készült: 2020.09.27.15:35:20 Dinamikus lap

Bizottság előtti események 1998-2002

T/818 - törv.j. nemzetk. szerződésről
A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről
Benyújtó kormány (gazdasági miniszter)
Benyújtva 1999.02.24.
Bizottság Környezetvédelmi bizottság
Bizottsági állapot az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta

Bizottsági események
Dátum Esemény
1999.03.05. Az illetékes bizottság kijelölve
1999.03.17. általános vitára ajánlja
1999.03.23. Ismerteti a bizottság véleményét
1999.03.23. Ismerteti a bizottság véleményét