Készült: 2020.09.25.13:18:17 Dinamikus lap

Bizottság előtti események 1998-2002

T/818 - törv.j. nemzetk. szerződésről
A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről
Benyújtó kormány (gazdasági miniszter)
Benyújtva 1999.02.24.
Bizottság Külügyi bizottság
Bizottsági állapot bizottsági tárgyalás befejezve

Bizottsági események
Dátum Esemény
1999.03.05. Az illetékes bizottság kijelölve