Készült: 2022.08.16.02:04:02 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2022-


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/542 szöveges PDF Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi Bizottság
2 H/35 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről Igazságügyi Bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 559/5 szöveges PDF A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
2 369/8 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
3 369/7 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi Bizottság
4 368/4 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
5 368/3 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi Bizottság
6 367/5 szöveges PDF Egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
7 361/6 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
8 218/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság
9 166/4 szöveges PDF Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
10 152/444 szöveges PDF Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
11 125/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság
12 64/2 szöveges PDF Az elmúlt évtized jogalkotói mulasztásainak pótlásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság
13 60/2 szöveges PDF A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság
14 56/3 szöveges PDF A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a 2022. április 3. napján megtartott országos népszavazásokkal kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi Bizottság
15 55/3 szöveges PDF A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottság 2022. április 3. napján megtartott országos népszavazáson végzett tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi Bizottság
16 48/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi ... törvényhez kapcsolódó módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
17 47/2 szöveges PDF Magyarország minisztériumainak felsorolásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság
18 27/7 szöveges PDF A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
19 26/4 szöveges PDF A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
20 25/4 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi Bizottság
21 18/3 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2021. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi Bizottság
22 8/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság
23 7/2 szöveges PDF A veszélyhelyzet megszüntetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi Bizottság