Készült: 2021.06.20.17:43:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap (2000.02.10.), 8. felszólalás
Felszólaló Jauernik István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:53


Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAUERNIK ISTVÁN, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Elnök Asszony! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önkormányzati és rendészeti bizottság is megtárgyalta az elmúlt héten a benyújtott törvényjavaslatot. Az önkormányzati bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta az előterjesztett javaslatot.

(9.20)

A bizottsági vita során csak az önkormányzatokat érintő fejezetek, részek kerültek megtárgyalásra; ezek nem döntő súllyal szerepelnek a törvényjavaslatban, de azért nagyon fontos részek.

A bizottság egyetért azzal a koncepcióváltással, ami az általános védekezési kötelezettség megszüntetését tartalmazza, egyetért azzal, hogy csak bizonyos esetekben kelljen kötelező jelleggel a védekezést elvégezni.

Két kérdéskör merült fel a vita során, az egyik a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatban. Mint a törvényjavaslat tartalmazza, a közérdekű védekezést a belterületen a jegyző köteles elrendelni. Ebben egyetértés van. Egyetértés van abban is, hogy ha e védekezés költségét a védekezésre kötelezett nem téríti meg, akkor a járványelhárítási célkeretből kell fizetni és utólag beszedni; adók módjára ez behajtható legyen, ezt jó megoldásnak tartjuk. Kisebb pontosítást fogunk majd javasolni abban, hogy egyértelmű legyen, hogy ezt a járványelhárítási célkeretet hol kell megképezni, tehát egyértelmű legyen, hogy ezt nem az önkormányzatoknak kell minden egyes helyen megképezni, hanem ez egy ilyen célkeret, de úgy gondoljuk, hogy ez rendezhető és pontosítással tökéletes lesz.

A másik ilyen kérdéskör, ami felmerült, a jegyző feladataival kapcsolatos. Megállapítottuk, hogy a jegyző igazából új feladatot nem kap e törvényjavaslat során, eddig is megvoltak ezek a feladatok, eddig is kellett a jegyzőnek ilyen tevékenységet elvégezni a települési önkormányzatok szintjén.

Kisebb vita alakult ki abban, hogy a jegyző egyik feladatát milyen módon, milyen formában tudja ellátni. Konkrétan arról az esetről van szó, amikor a termelő bejelentése alapján a jegyzőnek ki kell értesíteni a méhészetek tulajdonosait a védekezésről. A törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy a helyben szokásos módon kell ezt a kiértesítést megtennie a jegyzőnek. Az merült fel, hogy a helyben szokásos mód nagyon sokszor megfelel e törvény céljának, szellemének, viszont nem biztos, hogy a helyben szokásos mód egybeesik azzal az elvárással, amit a törvényjavaslat tartalmaz, hogy a méhész időben, pontosan értesülhessen azokról az eseményekről, amelyek után neki kötelezettsége van. Erről volt kisebb vita, és esetleg elvárható, hogy a törvényjavaslatba ennél pontosabb megfogalmazás kerüljön be, egy olyan megfogalmazás, amely nem ró aránytalanul túl nagy terhet az önkormányzatra, az önkormányzat jegyzőjére sem, ugyanakkor a törvény eredeti céljának, hogy ne következzen be olyan kár, ami elkerülhető, ennek a célnak mégis eleget tesz.

Mindezek alapján, mint ahogy a hozzászólásom elején is említettem, a bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP, az FKGP és a Fidesz soraiból.)
Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai