Készült: 2021.06.15.17:25:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap (2000.02.10.), 42. felszólalás
Felszólaló Dr. Dán János (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:04


Felszólalások:  Előző  42  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁN JÁNOS (FKGP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Az előttem szóló képviselőtársaim mind az élettudományok egy-egy szakértő és kiemelt művelői, így én a magam szerény területén, illetve a szerény képességeimmel az állatorvoslás és az élelmezés, egészségügy, élelmiszer-higiénia területén a törvénytervezetet érintő néhány gondolatot szeretnék felvezetni.

Valóban, a növényvédelem nem azonos a kémiai vegyszerek, kémiai szerek alkalmazásával, azonban, mint ahogy Sáringer professzor úr is említette, kémiai szerek, kémiai vegyszerek nélkül gyakorlatilag növényvédelmet hatékonyan, nagyobb tételben megvalósítani nem lehet, és ezeknek a növényvédelem céljára használt szereknek, a köznapi értelemben nagyon sokszor méregnek nevezett szereknek az alkalmazása során bizony, különösen az elmúlt évtizedekben, néhány tíz évvel ezelőtt, nagyon komoly mérgezési esetei voltak.

Az én praxisomban a legkülönbözőbb esetek fordultak elő, azóta ezek a kontaktszerek, kontaktmérgek kivonásra kerültek, azonban a tudósok ma is foglalkoznak vele, hogy ezek az élő szervezetben továbbra is megmaradtak, akkumulációra képes, akkumulálódásra képes szerek, ezek a táplálékláncba még mindig bekerülhetnek, és így, függetlenül attól, ahogy hallottuk, hogy csatlakoztunk a DDT-nek az azonnali, az akkori beszüntetéséhez, sajnos a DDT-nek bizonyos hatásával még a mai napokban is számolhatunk.

Ezenkívül előfordultak a praxisomban klórozott szénhidrogénekkel történő mérgezések, nagyon gyakoriak voltak a méhmérgezések, és ami a mai világban is megvan, a vadmérgezések; a vadállatok védelmét, úgy érzem, nagyon nehéz lesz ezután is megoldani. Jelentős volt a nitrit-, nitrátmérgezés, csak utalok egy-egy esetre, amikor szakszerűtlenül végrehajtott műtrágyázás után egy egész legeltetett szarvasmarha-állomány esett nitritmérgezés alá. A mai napokban szintén előfordul, hogy a rágcsálók részére kitett mérgeket egyéb húsevő állatok fogyasztják el, és ennek következtében pusztulnak el. És itt elérkeztünk a szándékos mérgezésekhez; bizony ezekkel a szerekkel nagyon sokszor követnek el szándékosan mérgezést, aminek a hatósági megelőzése, a hatósági ellenőrzése nagyon sokszor nehéz.

(11.40)

A későbbiekben, a nyomozati eljárás során is a felderítése nagyon nehéz. Régebben előfordultak humán esetek, szuicidesetek, nikotinivás vagy Bi-58-ivás, de mint említettem nemcsak szándékos, hanem véletlen balesetek sora is előfordult. Különösen a hatvanas években, amikor kellő szakértelem nélkül nagy mennyiségben használták az akkori kontakt vegyszereket, bizony nagyon sok mérgezés fordult elő.

Mindezen bevezető után szabadjon ráirányítanom a figyelmet a növény-állat-ember, illetve a másik vonatkozásban a talaj-növény-ember táplálkozásláncban történő vegyi hatásokra. Úgy érzem, hogy a korszerű élelmiszer-ellenőrzés, a korszerű élelmiszer-higiénia az Európai Unióban is általános szemlélet, hogy a talajtól a fogyasztó asztaláig kell követnünk az élelmiszer útját, a food safety security ennek az ellenőrzését jelenti. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kell a talaj állapotával, a talajba került anyagokkal és a talajból a növényekbe épülő, majd ezután az állati szervezetbe kerülve, az állati húsok feldolgozása és elfogyasztása révén pedig az ember szervezetébe kerülő anyagokkal. Mindezeknek az elbírálása az úgynevezett fogyaszthatóságelbírálás, amely az élelmiszer érzékszervi vizsgálata mellett mikrobiológiai, kémiai, fizikai, radiológiai vizsgálatok és előzményi adatok megállapítása és összevetése alapján az emberre ártalmas mennyiség maradékanyagnak a meghatározását és a határérték fölé ment mennyiség esetén hatósági eljárás szükségességét jelenti.

Itt megérkeztünk egy nagyon fontos fogalomhoz, a reziduumhoz; az európai uniós normák igen szigorú határokat írnak elő a reziduumok vonatkozásában, melyek az élelmiszer termelése, kezelése, gyártása, tárolása során felhasznált testidegen anyagok, a kártevők irtására felhasznált, illetve egyéb készítmények felhasználása következtében a termékben meglévő, megjelenő kémiai anyagok összességét és a bomlástermékek együttes mennyiségét jelentik. Úgy érzem, hogy ezek a szakmai meghatározások és ezekre a figyelem ráirányítása mindenféleképpen szükséges, és rendkívül fontos, hogy a biológiáért, mezőgazdaságért, élelmiszer-termelésért, -feldolgozásért és -fogyasztásért felelős szakemberek ezt a láncot végigkövessék minden egyes esetben. Ez nyilvánvalóan visszautal arra, hogy a felhasználás során a szakmai igényesség meglegyen. Tehát tudjuk azt, hogy a kémiai szereket kihagyni ebből a folyamatból nem lehet, de szükséges, hogy csak az előírt dózisban, lehetőleg szakember irányításával történjen meg a felhasználásuk, illetve amennyiben ez nincs meg, akkor a felhasználónak bizonyos szakmai ismeretei feltétlenül szükségesek.

A reziduumanyagok kimutatásában még egy fontos dolog, hogy az állati táplálkozásra, takarmányozásra használt takarmánynak is mentesnek kell lennie reziduumoktól, illetve bizonyos limit alatt kell hogy legyenek. Ugyanis értelemszerű, hogy ez beépül a szervezetbe a hús, állati termékek elfogyasztása során. Itt hadd utaljak egy másik fontos állati termékre, a tejre. A takarmány során elfogyasztott anyag azonnal és közvetlenül bejut a tejbe, és a tejen keresztül azonnal eljut a fogyasztó szervezetébe. Nem biztos, hogy mindezeknek a kémiai anyagoknak a mindenféle toxikus, ezen kívül a teratogén, mutagén hatásáról a gyógyszertudomány ismerői és kutatói is minden vonatkozásában tudomással bírnak. Elképzelhető, hogy nagyon sok vegyi anyag hatásai sokszor csak évek vagy évtizedek múlva vagy még később derülnek ki, és akkor sajnálatosan igen nagy árat kell fizetni valamennyiünknek.

A talajvédelem vonatkozásában, mint említettem, szintén szükséges az, hogy a talaj szerkezete, a talaj élővilága megmaradjon, és a különféle vegyi anyagok a talaj szerkezetében, beltartalmi értékeiben ne okozzanak tartós változást, itt utalok a talajok elsavanyosodására.

Mindezek után engedjék meg, hogy néhány gondolatot a környezetvédelem területére is vonatkoztassak. A mérgezések kapcsán a közvetlen és közvetett mérgezéseket említettem. Még egy gondolatot kell elmondanom az általános szakismeret javítása érdekében. Régen voltak az úgynevezett ezüst- és aranykalászos gazdatanfolyamok, ezeket ha más formában is, de fel kellene újítani, és el kellene érni azt, hogy a felhasználók kellő szinten értsék, amit ezekkel a vegyi anyagokkal történő bánás során érteni kell.

E néhány gondolat felvetése mellett is úgy érzem, nagyon jó kerettörvény létesül, és az általam is elmondottak figyelembevételével megalkotott végrehajtási rendeletbe mindezt beépítve egy hosszú távú és jó szabályozás válik belőle.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  42  Következő    Ülésnap adatai