Készült: 2021.06.19.20:18:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap (2000.02.10.), 10. felszólalás
Felszólaló Dr. Vojnik Mária (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Egészségügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:44


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VOJNIK MÁRIA, az egészségügyi és szociális bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! A T/1955. számon beterjesztett, a növényvédelemről szóló törvényjavaslatot az egészségügyi és szociális bizottság február 2-ai ülésén tárgyalta, és azt egyhangú szavazással ajánlja a tisztelt Háznak általános vitára.

A bizottsági vitában elsősorban azt vizsgáltuk, hogy a beterjesztett, növényvédelemről szóló törvény szolgálja-e az ember és az állat egészségének védelmére a törvényjavaslatban megfogalmazott célt.

Kérdésként merült fel a bizottságban, hogy a parlamentben tárgyalás alatt álló törvényjavaslatok harmóniában vannak-e ezzel a beterjesztett törvényjavaslattal, kitüntetetten a kémiai biztonságról és a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel. Megnyugtató választ kaptunk ezekre a kérdésekre a bizottságban megjelent tárcaképviselőktől.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a növényvédő szerek és termelésnövelő anyagok esetében különleges fontossága van ennek a törvényjavaslatnak. A bizottság valamennyi tagja egyetértett abban, hogy a törvényjavaslat érvényesítése és maga a növényvédelem kihat az állampolgárok egészségére, hosszú távú genetikai állapotára, közvetlenül, illetve közvetve hatással van a népegészségügyi állapotra.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a törvényjavaslat VIII. fejezetében a 46. §-ban az egészségüggyel összefüggő szabályozás.

Fontosnak tartjuk, hogy a növényvédő szerek és termelésnövelő anyagok felhasználására vonatkozó következményekről minden állampolgár, felhasználó és termelő egyaránt tájékozódjon, és ennek tudatában végezze a maga tevékenységét.

Visszautaltunk annak a bizonyos DDT-mérgezésnek a kapcsán, hogy milyen fontos egy mérgező anyag időbeni felismerése, és méltattuk a bizottságban azt a növényvédelmi és egészségügyi tevékenységet, melynek során hazánk elsőként lépett ennek kapcsán ennek a szernek a forgalomból való kivételére. Felhívtuk a figyelmet azonban arra, hogy a szerves foszfát mérgek növényvédelem során való felhasználása hosszú távú kockázatokat hordoz az emberi egészségre, ezért tehát szükséges, hogy akár e szerek forgalomba kerülésének megakadályozásával, akár a kumuláló hatások monitorizálásával a lehetséges mértékben vizsgálódjunk és időben lépjünk közre.

Nagyon fontosnak tartottuk azt a szemléletet, amelyben ez a törvényjavaslat elkészült. Segítse elő a törvény érvényesülése során a társadalmi magatartásváltozást, hiszen az emberi egészség és a jövő generációinak egészsége szempontjából is fontos ez a törvényjavaslat. Szükséges, hogy gyermekeink azoknak a kockázatoknak a tudatában nőjenek fel, amelyekkel akár a termelés, akár a fogyasztás során együtt kell hogy éljünk.

A bizottságban javasoltuk, hogy a növény-egészségügyi hatóságok és az emberi egészséget védő hatóságok együttműködésének pontosabb szabályozását valósítsuk meg. A bizottságban jelen lévő tárca képviselői elmondták, hogy az egészségügyi tárcával való egyeztetés során alakult így a normaszöveg-javaslat, mi azonban szükségesnek tartanánk, ha a törvényjavaslatba az ÁNTSZ nevesítve kerülne be.

Mindezek alapján és a törvényjavaslat céljával messzemenően egyetértve az egészségügyi és szociális bizottság ajánlja a tisztelt Háznak ezt a törvényjavaslatot általános vitára.

Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps.)
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai