Készült: 2021.03.08.09:49:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

261. ülésnap (2017.11.27.), 283. felszólalás
Felszólaló Győrffy Balázs (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:37


Felszólalások:  Előző  283  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Az általános vita során már ismertetésre került, hogy a törvényjavaslat hat, az agrárium versenyképességét érintő törvény módosítását tartalmazza, ezeket Vas képviselő úr szépen sorban fel is sorolta, ezeket hadd ne ismételjem meg. A törvényjavaslatot az elmúlt két hétben, a Törvényalkotási bizottság ülését megelőzően a Fenntartható fejlődés bizottsága és a Mezőgazdasági bizottság is tárgyalta. Az első bizottság nem fogalmazott meg módosító javaslatokat, a Mezőgazdasági bizottság azonban több ilyet is tett. Ezek közül a legfontosabbakat a következőkben ismertetném önökkel.

Először is módosult a vízkészletjárulék-men­tes­ség határának megállapítása. Egyrészt lehatároltuk a felszín alatti és a felszín feletti vizek használóit, és a jövő nemzedékek szószólójának észrevétele alapján módosítottuk az 1 hektáronkénti kvótamennyiséget is és 4 ezer köbméterben állapítottuk meg a díjmentes kontingenst, az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként pedig 400 ezer köbméter került meghatározásra.

Kezeltük az általános vita során több frakció részéről is megfogalmazott észrevételt, hogy ne csak a hivatásos vadásznak legyen lehetősége éjjellátó keresőtávcsövet használni, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem céltávcsövet, tehát nem amibe lövéskor néz az ember, hanem amit két kézzel fog a szeme elé, amikor próbál valamit megtalálni. Tehát a keresőtávcső használatát engedélyeztük a sportvadászoknak és nem csak a vadkárelhárító vadászat során.

A földvédelmijárulék-mentesség szabályai is kismértékben módosultak. Eszerint, ha a föld más célú hasznosítását kis teljesítményű erőmű építése céljából engedélyezik, akkor most már nemcsak a folyamatban levő ügyek esetén kell eltekinteni a járulékfizetési kötelezettségtől, hanem a 2017. június 23. napját követően jogerőssé vált határozatok alapján a még meg nem fizetett járulék is ebbe a sorba kerülhet.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésére vonatkozó szabályok esetében is történt változás, elsősorban arra tekintettel, hogy időközben biztossá vált, hogy ebben a témában az Európai Unió is jogalkotást tervez, így mi is inkább egy átfogó módosításra készülünk ezen a területen. Várhatóan ez a 2018 elején megjelenő EU-szabályozás figyelembevételével okszerű, hisz azt gondoljuk, hogy féléves időtartamra nem feltétlenül értelmes jogszabályt alkotni.

(19.20)

Az általános vita során hangzott el Gőgös Zoltán képviselőtársamnak az a megjegyzése, hogy a NAK összeférhetetlenségi szabályait egy kicsit még cizellálhatnánk. Jelentem ‑ ugyan nincs itt Gőgös képviselőtársam ‑, hogy azt az ígéretet, amit tettem neki, hogy ezt meg fogjuk vizsgálni, és egy kicsit bontani fogjuk, betartottuk.

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat emellett technikai módosításokat, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel való összhang megteremtését szolgáló módosításokat is tartalmazza.

A fenti pontok miatt mind a Mezőgazdasági bizottság, mind a Törvényalkotási bizottság támogatta a javaslatunkat. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy a holnapi nap folyamán az igen gomb megnyomásával ők is kötelezzék el magukat az agrárium versenyképességének javítása érdekében. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  283  Következő    Ülésnap adatai