Készült: 2020.07.12.12:43:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

337. ülésnap (2013.12.16.), 58. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:13


Felszólalások:  Előző  58  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Az a különbség az MSZP napirend előtti hozzászólása és az interpelláció között, hogy az MSZP csak arra képes, hogy a problémákat elsorolja, mi pedig azt tudjuk elsorolni, hogy milyen megoldásokat kínáltunk a valós társadalmi problémákra és helyzetekre. (Közbeszólások a kormánypárti sorokból: Így van! Úgy van!) Hiszen az ároktői ügy kapcsán nem csupán arról volt szó, hogy egy döntést hoztunk, amivel a legsúlyosabban büntetendő bűncselekmények elkövetőinél, gyanúsítottjainál meghosszabbítottuk az előzetes letartóztatás időtartamát, megvédtük azoknak az embereknek a szomszédait, akikhez ezek az emberek hazamentek volna, és ott féltek volna a szomszédságukban, vagy megszökhettek volna, hanem nagyon sok más intézkedést is hoztunk, olyan intézkedéseket, amelyek nem egy éve, két éve, három éve, hanem 10-15 éve a büntetőeljárás nehézségeit jelentik, és nagyon sok területen avatkoztunk be. (Zaj, moraj az MSZP soraiban. - Az elnök csenget.)

Beavatkoztunk például a szakértői intézetek területén, hiszen ott a korábbi közalkalmazotti státus helyett köztisztviselői státusba soroltuk át a szakértőket, ezáltal megemelkedett az illetményük is, és gyorsabb, hatékonyabb munkavégzést várhatunk tőlük. Módosítottuk a bíróságok illetékességi szabályait, hiszen a fővárosi bíróság, az ítélőtábla volt a leginkább leterhelt - ez történelmi hagyomány már Magyarországon -, éppen ezért egyrészről az ítélőtábla illetékességéből kivettünk bizonyos bíróságokat, hogy gyorsabb legyen a döntéshozatal, másrészről pedig hatáskör tekintetében is csökkentettük a fővárosi bíróság leterheltségét, hiszen például a külföldi ítéletek érvényességét most már nemcsak a fővárosi bíróság, Fővárosi Törvényszék, hanem a vidéki törvényszékek is el tudják dönteni, ezáltal csökkent az ügyszám itt Budapesten.

Nagyon fontos volt új bírói, új bírósági, új ügyészi, új ügyészségi státusok biztosítása. Éppen ezért vállaltuk azt az anyagi áldozatot, hogy többtucatnyi új bírósági munkahely jött létre, és arra is törekedtünk, hogy ne pusztán csak új bírói helyek jöjjenek létre, hanem az ő kezük alá dolgozó különböző szakértők, munkatársak, titkárok számára is biztosítsunk státust, hiszen ezáltal érdemben gyorsulhat az ítélkezés. Jól tudjuk, régi hibája a magyar igazságszolgáltatásnak, hogy bírókból nem állunk rosszul, ha arányokat nézünk, népességi arányokat, de a bírók stábjában dolgozók száma sokkal kisebb mértékű, mint más, gyorsabban működő igazságszolgáltatással rendelkező nyugat-európai országokban; itt is igyekeztünk beavatkozni.

Ezen túlmenően a kiemelt ügyek tekintetében pontosítottuk a különböző büntető jogszabályokat, pontosan azért, hogy csak a valóban kiemelt ügyek legyenek kiemelt ügyek, s azok gyorsítása valósuljon meg minél hatékonyabban a bíróságokon. A bírók minősítésével kapcsolatban olyan szabályt vezettünk be, amely pontosan arra törekszik, hogy azok a bírók, akik indokolatlanul késlekednek bizonyos tárgyalások kitűzésével, indokolatlanul húzódnak el náluk az ügyek, és nem a leterheltség ennek az oka, hanem esetleg az ő nem megfelelő odafigyelésük, azoknál a minősítésre soron kívül kerüljön sor a bíróságok szervezetén belül.

Ezzel tehát jól láthatjuk, hogy sok területen vállaltunk anyagi és más áldozatot is, arra fordítottuk a figyelmünket, hogy jogszabályokat módosítsunk, akár, ha csak a szakértői intézetek új berendezéseit nézzük, több 10 millió forint egy darab, és 100 milliós nagyságrendben biztosítunk erre forrást; összességében öt év alatt 6 milliárd forint pluszforrás jut a teljes igazságszolgáltatási folyamatnak a szakértői intézetektől a felső bíróságokig új, gyorsító intézkedések létrehozatalára. Ezen túlmenően közismert az az intézkedésünk, hogy most már elektronikus nyomkövetővel nemcsak azokat a bűnözőket lehet ellátni, akik ezt kérik vagy akik ehhez hozzájárulnak, hanem akik a legveszélyesebbek, és indokolt náluk ennek a felszerelése.

Fontos az előzetes letartóztatásnál a fokozatosság, hiszen nem mindenkinél lépett életbe ez a szabály, hogy határozatlan ideig bent lehet őket tartani előzetesben, hanem csak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinél, a 15 év vagy annál hosszabb börtönbüntetésre vagy életfogytiglani börtönbüntetésre várók esetében. (Az elnök csenget.) Ebből is látható, hogy most már a jogszabályok, tisztelt képviselő úr, nem a bűnözők jogait védik, hanem a törvénytisztelő polgárok jogait.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  58  Következő    Ülésnap adatai