Készült: 2020.07.16.03:56:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

337. ülésnap (2013.12.16.), 314. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 3:58


Felszólalások:  Előző  314  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A 2013. december 13-án benyújtott, a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13405. számú törvényjavaslat alapvető célja, hogy a kormány döntésének megfelelően az uniós források felhasználásával kapcsolatos döntéshozatali eljárásrend szervezeti struktúrájához szükséges módosításokat elvégezze.

Magyarország rendelkezésére áll immáron két európai uniós fejlesztési időszak végrehajtásának tapasztalata. A 2004-2006 közötti csonka időszak során az uniós támogatási programok végrehajtását végző, úgynevezett irányító hatóságok az egyes ágazati minisztériumok keretében működtek. A 2007 és 2013 közötti időszak során e szervezetek egy központi hivatalban összevontan működtek. Mindkettő időszak bizonyos típusú előnyöket fel tud mutatni, viszont számos, az intézményrendszer működéséből fakadó hátrány, valamint hiányosság is jelentkezett. A 2004-2006 közötti időszakban a forrásfelhasználás nem volt kellően koordinált. A 2007-től induló időszakban a koordináció adott volt, viszont az ágazati fejlesztési szempontok nem tudtak kellően érvényesülni.

Alapvető cél az, hogy egy olyan, valóban hatékonyan működő intézményrendszer jöjjön létre, amely biztosítja a soron következő 2014 és 2020 közötti európai uniós források ügyfélbarát módon történő, a társadalom és a nemzetgazdaság hasznára való fejlesztésekre fordítását.

Tisztelt Ház! Mi is a módosítások főbb iránya? Az új intézményrendszer a korábbi struktúrák hasznos elemeit megtartva, a rendszert működtető felkészült és szakmailag képzett személyzetre építve kerül kialakításra. Az egyes ágazati programok végrehajtásáért a szaktárcák lesznek a felelősek. A törvényjavaslat e célból módosítja a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt, és rögzíti, hogy a minisztérium szervezeti keretében az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokat ellátó helyettes államtitkár működik. Az ilyen helyettes államtitkár más szakmai feladat ellátásával nem bízható meg. Ennek indoka az irányító hatósági feladatbeli önállóság biztosítása és a minisztériumi irányítási viszonyok lényeges áttörésének elkerülése.

Az uniós követelményeknek való megfelelést az biztosítja, hogy a helyettes államtitkár az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági tevékenységével összefüggésben nem utasítható. A szaktárcák felelőssége mellett megmarad az egységes kormányzati koordináció is, amely megfelelő eszközökkel rendelkezve biztosítaná az egyes intézkedések célszerűségét, ésszerűségét, jogszerűségét és azt, hogy a források valóban hasznosan kerüljenek felhasználásra.

A törvényjavaslattal kapcsolatban ki kell emelni, hogy az csak a szervezeti struktúra alapvető elemeit rendezi. A szervezetalakítási szabadsága következtében a kormány az intézményrendszer kialakításához szükséges további rendelkezéseket eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben szabályozhatja.

(20.20)

Ugyancsak kormányrendelet fogja meghatározni, ahogy eddig is tette, az uniós források felhasználásával kapcsolatos eljárási és finanszírozási szabályokat is.

Tisztelt Ház! Az alaptörvény a korábbi alkotmányhoz hasonlóan a kormányzati szerkezet és szervezetrendszer meghatározását az országgyűlési választásokon többséget szerzett, a kormányzásért felelős politikai erő jogosítványaként határozza meg. Kérem, hogy ezt is figyelembe véve támogassák a kormány javaslatát, elképzelését és ezt a törvényjavaslatot is. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)
Felszólalások:  Előző  314  Következő    Ülésnap adatai