Készült: 2021.05.15.06:46:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

117. ülésnap (2000.02.08.), 20. felszólalás
Felszólaló Dr. Csáky András (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:57


Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Megalakulása óta az egészségügyi kormányzat reformelképzeléseinek középpontjában a sürgősségi betegellátás és az esélyegyenlőség megteremtésének igénye szerepel. Nem véletlenül, hisz hazánkban az elkerülhető halálesetek száma feltűnően magas, és a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében is különbségek mutatkoznak az egyes országrészek között. Az Országos Mentőszolgálat az országban több helyen szerepet vállal az alapellátás részét képező ügyeleti ellátásban is. Ez utóbbi tevékenység bővítése hatékonyabbá tehetné a betegellátást, és csökkenthetné a hozzáférhetőség területén tapasztalható egyenetlenségeket is.

Az utóbbi hetekben a média működési zavarokról tudósított, sőt felvetették a sztrájk lehetőségét is, bár akik ismerik az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó kollégákat, azok tudták, hogy ez komolyan sohasem merült fel. A múlt év folyamán, amikor a kormányzat a közszféra létszámának fűnyíróelvszerű 3 százalékos csökkenését írta elő, a Magyar Demokrata Fórum jelezte, hogy ez az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a mentőszolgálat esetében működési zavarokhoz vezethet. A költségvetés idei évi keretszámai újabb jelentős létszámcsökkenést írnak elő a mentőszolgálat számára, új mentőállomások és esetkocsi-szolgálatok rendszerbe állításának ígérete mellett. Ezt a karcsúsítást már csak a kivonuló állományi létszám terhére lehet végrehajtani, ami a feladatellátást rontja és szöges ellentétben áll a sürgősségi betegellátás meghirdetett és megkezdett fejlesztési koncepciójával.

A létszámcsökkentés a betegszállító kapacitást kurtítja, amely alulfinanszírozottsága miatt amúgy is diszfunkcionális. A lakosság szemében a mentés és a betegszállítás nem különül el határozottan, s a betegszállítás zavarait évente kétmillió beteg tapasztalhatja közvetlenül, akik nem értik, hogy a jelentős fejlesztések ellenére miért nem javul, hanem inkább romlik a színvonal. Képviselőtársaim közül bizonyára már többen kaptak olyan levelet, melyben a betegek a szakrendelésre történő szállítás vagy a hazaszállítás elhúzódása miatt panaszkodtak. Az sem szokatlan, hogy a kórházi ellátás időtartama növekszik meg a szállítási kapacitás szűkössége miatt.

Tisztelt Országgyűlés! A speciális viszonyok miatt Budapesten még súlyosabb a helyzet, mint az ország egyéb területein. A speciális viszony alatt most elsősorban azt értem, hogy itt kevésbé kiszolgáltatott a munkavállaló, mint vidéken, könnyebben talál magának kevésbé megterhelő és jobban fizető állást. A döntően alacsony bér miatt számos orvosi, mentőtiszti álláshely van betöltetlenül, és ezért a kívánatosnál kevesebb olyan mentőkocsi teljesít szolgálatot, melynek fedélzetén orvos vagy mentőtiszt foglal helyet a kivonuláskor. A túlórával kompenzálást részben a bérkeret, részben a munkajogi szabályok korlátozzák. A fluktuáció a minőséget is hátrányosan érinti, hisz a megfelelő szintű mentés mint önálló orvostudományi ág, az elméleti felkészültségen kívül több év alatt megszerezhető tapasztalatot is igényel. Így van ez az orvoslás más területein is, itt azonban a mentés közben nincs lehetőség konzultációra, segítségkérésre, azonnal kell dönteni, és tét maga az emberi élet.

Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően új vizsgáló módszerek kerültek bevezetésre, és hála istennek, hazánkban is elérhetőek a legmodernebb diagnosztikus eszközök, melyek azonban további terheket róttak a mentőkre. Az utóbbi időben jelentősen megnövekedett az orvos, illetve mentőtiszt felügyeletét szükségessé tevő vizsgálatra és az onnan történő visszaszállítások iránti igény. Mindezek miatt a szállítókocsik személyzete folyamatosan a kocsin van, de így sem képesek a nagy mennyiségű feladat elvégzésére. Egyes szállítási feladatok elkerülhetetlenül áttevődnek a rohamkocsikra, ami így a sürgős feladatok ellátását veszélyezteti, illetve késlelteti. A szolgálatirányítás is 15-20 százalékos létszámhiánnyal küzd, miközben számtalan reklamációval és fenyegetéssel szembesül.

Tisztelt Ház! A problémák felsorolásával nem kívánok riadalmat kelteni, csupán felhívni a figyelmet a meglévő feszültségekre, amelyek kormányzati intézkedéseket igényelek.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai