Készült: 2021.05.12.18:49:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

266. ülésnap (2005.11.15.), 345. felszólalás
Felszólaló Varga László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:07


Felszólalások:  Előző  345  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Bár e késői órán jobbára a bizottsági álláspontok képviselői és Balaton-parti képviselők vagyunk csak a teremben, mégsem túlzás azt mondani, hogy a Balaton ügyéről tárgyalni, a Balatonnal foglalkozni megkülönböztetetten fontos, széles kört érintő társadalmi kérdés. Bár elsősorban természetesen mégis Balaton-parti településeket, üdülőtulajdonosokat, a Balatont pihenésre, regenerációra rendszeresen használókat érint, de minden magyar ember számára ez egy kirakat, egész vendégváró, vendégeket ellátó kultúránk kirakata mindaz, ami ott történik.

A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized nem szűkölködött a Balatonnal kapcsolatos drámai eseményekben. A rendszerváltás két szempontból is súlyosan érintette a Balatont, hiszen egyik részről megváltozott az Európából érkező vendégkör, másrészt az üdülőtulajdonosok és a Balaton használata szempontjából korábban működő gyermek- és ifjúsági szervezetek mint legnagyobb fogyasztók estek ki a hagyományos vendégkörből, és a korábban megszokott vállalati háttér is - üzemeltetés költségei, feltételrendszere, intézményei - drámai átalakuláson ment keresztül.

Röviddel ezután következett a vízminőséggel, algásodással, víztisztasággal kapcsolatos drámai események sorozata, majd a mi életünkben soha nem látott vízhiány, és a vízpótlással kapcsolatos hónapokig, majd' egy évig tartó gondolkodás. S mindeközben a Balaton elfoglalása, az engedély nélkül épült stégek, a feltöltéssel megnövelt telkek területei mind-mind drámai figyelmeztetést jelentettek. Mindeközben a horvát tengerpart - idézőjelben - egyre “közelebbö került hozzánk, azt a kihívást kellett a hazai és jelen esetben a balatoni idegenforgalomnak kezelnie, amit a horvát tengerpart elérhetőségének és sok szempontból vonzerejének növekedése jelentett. Ez átrendezte a hazai üdülési szokásokat is. Megjelent a termálturizmus, és egyre nagyobb szerepet kapott az életmód változásával, az életmód javulásával az ilyen célra elkölthető pénz, és nem volt mindegy, hogy ebből a Balaton miként részesedik.

Végezetül e súlyos és nehéz helyzetet tovább tetézte, hogy a Balaton-part működésében legnagyobb tulajdonosként jelen lévő Balatontourist, Siótour és Zalatour és különösen a tulajdonosaik, az egyre szűkülő eszközrendszerrel rendelkező megyei önkormányzatok kevéssé tudtak pozitív értelemben zászlós hajói, kirakatai, mozgósító erejű propagandistái lenni mindazon kihívásoknak, amelyek a Balatont érték.

(19.50)

Így nem egy esetben a saját vagyonuk felélésével teremtették meg a legszükségesebb forrásokat. Hogy aztán a program teljes legyen, az idei esztendőt még egy egyedülálló, katasztrofális időjárás is kísérte, úgyhogy ez önmagában talán az utolsó csepp volt a pohárban.

Mostanra, éppen e módosítás tárgyalására mintha egy reménykeltő állapothoz érkeztünk volna, egyre hatékonyabban, és szerepét, a munkamegosztás helyes arányait megtalálva működik a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács, a Balaton Szövetséggel egyetemben hatékony gazdája a Balatonnal kapcsolatos gondoknak, gondolatoknak, előrelépésnek; ami nem rajtunk múlik, de mégis örömmel kell hogy regisztráljuk, elegendő és jó minőségű a víz; és kiderült az is, és ez talán a legfontosabb hír, hogy igenis van tartós igény, szükség, figyelem, energia, elegendő forrás a Balatonra, a balatoni idegenforgalom életben tartására, amelyben a hangsúlyok a minőségi szolgáltatások irányába tevődnek át.

Új helyzet a Balatonnal kapcsolatban az is, hogy egy új tulajdonos, az eddigi tapasztalatok szerint koncepcióval bíró, tőkeerős tulajdonos lett a gazdája mindhárom korábban említett önkormányzati idegenforgalmi cégnek, és elképzelései közt egy egységes, tőkeerős koncepció, fejlesztési igény jelenik meg, amely talán minden szempontból nagy ígérete mindannak, ami a Balatonnal az elkövetkezendő évtizedben történni fog.

De most ez a módosítás mégsem erre az új helyzetre válaszol, nem ezt az új helyzetet hozza a törvényjavaslat, bár több vonatkozásban vannak ilyen elemek is, hiszen a Balaton legfőbb jellemzője a környezeti értékeiben, a családos, a gyerekeknek szóló üdülésben rejlik, ez pedig a vízminőségben, a környezeti szempontok érvényesítésében döntő fontosságú, és valahol az egész módosításnak ez a központi eleme, amit a miniszter úr is, több bizottság képviselője is érintett. Magyarán összhangot kell teremteni - és erre vesz irányt, erre tesz kísérletet a törvénytervezet - az úgynevezett üdülési, idegenforgalmi funkció és a minden szempontból fontos és érvényesítendő környezetvédelmi funkció közt, és ezt - ahogy szintén elhangzott - nem lehet alacsonyabb rendű jogszabályban, mint magában a törvényben elrendezni. Arra kell ügyelni, azt kell érvényesíteni - és ez a legfontosabb rendező elv, valamennyi részkérdésben is eligazít bennünket -, hogy a környezetvédelem ügyét ne lehessen a gazdasági szempontok alá rendelni.

Feltétlenül szólni kell - többen érintették, és szerintem a vitában még szóba kerül - a 2005. december 31-i dátumnak a kitolásáról is, ami egyik oldalról a megfelelő szennyvíztisztító-feltételekkel nem rendelkező településeknek, az életben maradásnak, a társaikkal való együtt haladás esélyének a megmaradását jelenti, de egy másodpercig sem csökkentheti felelősségünket abban, hogy a források szerzésében, átcsoportosításában talán még a korábbiaknál is konzekvensebben és eltökélten teremtsünk forrásokat ahhoz, hogy ne ez az enyhítés jelentse az építkezés folytathatóságát, hanem a mind nagyobb arányban létrehozott szennyvízkapacitásuk. Bizonyos számítások szerint az érintett települések közt még mindig nyolcvan körül van azok száma, amelyek ezekkel a feltételekkel nem rendelkeznek. Nyilván a legkisebb és a Balatontól talán távolabb eső települések ezek.

Nagy nyomás fog nehezedni az elkövetkezendő hetekben, a törvénymódosítás időszakában több olyan területrendezési típusú változtatás átvezetésére, amit nem most, ebben az egyetlen lépésben, hanem két lépcsőben tervez a törvényalkotás megvalósítani. Tehát itt az észrevételek, javaslatok gyűjtésében, mint ahogy utaltam rá - már a bizottsági üléseken is szép számmal hangoztak el ilyenek -, a figyelem, az átalakítást kísérő érdeklődés talán ezek felszínre hozásában és majd egy második lépcsőben történő átfogó és részletes szabályozásban ölthetnek testet.

Mindezekkel együtt a Magyar Szocialista Párt nevében az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartjuk, és elfogadását ajánljuk.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  345  Következő    Ülésnap adatai