Készült: 2020.09.28.23:30:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2001.12.11.), 97. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás igazságügy-miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 1:52


Felszólalások:  Előző  97  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A törvényjavaslat a befolyásmentes és átlátható közszolgálat iránti jogos társadalmi elvárás megvalósítását szolgálja. A közélet tisztaságának biztosítása és a korrupcióellenes harc érdekében, egységes elvek alapján, teljes körűvé teszi a közhatalmi feladatokat ellátó, valamint a közvagyonnal való gazdálkodásban jelentős szerepet betöltő személyek összeférhetetlenségére és vagyonnyilatkozatára vonatkozó kötelezettségeket.

A törvényjavaslat vitája során számos, a szabályozás hatékonyságát és alkalmazhatóságát elősegítő javaslat érkezett. Ezeknek a módosítóknak a többségét a kormány támogatja.

Néhány módosító indítvány olyan javaslatot tartalmaz, amely a szabályozás rendező elvét bontaná meg, azaz azt az elvet, hogy a választással tisztségbe kerülőkre az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályokat, míg a kinevezéssel tisztségbe kerülőkre a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ezért azokat a módosító indítványokat, amelyek ezzel a rendező elvvel nem fértek össze, a kormány nem tudta támogatni.

A kormány támogatja Tóth András képviselő úr javaslatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ne terjedjen ki az önkormányzati bizottságok tagjaira, tekintettel arra, hogy ők jellemzően társadalmi tevékenységet látnak el, és a döntések meghozatalában már nem ők vesznek részt.

Támogat a kormány minden olyan módosító javaslatot is, amely a törvényjavaslat céljának megfelel és a szabályozásunk egységességét támasztja alá.

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a támogatott módosító indítványokkal fogadják el az előterjesztést.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  97  Következő    Ülésnap adatai