Készült: 2019.11.15.08:14:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

153. ülésnap (2000.09.04.), 62. felszólalás
Felszólaló Tóth András (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Mezőgazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:48


Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH ANDRÁS, a mezőgazdasági bizottság előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A mezőgazdasági bizottság augusztus 31-i ülésén tárgyalta meg az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/2977. számú törvényjavaslatot.

A bizottsági vitában ellenzéki képviselőtársaink kifogásolták, hogy a tervezett változások két évre szólnak. Álláspontjuk szerint a gazdasági folyamatok ilyen távra is kiszámíthatatlanok, számos bizonytalansági tényezőt véltek felfedezni.

Ezzel szemben a kormánypárti hozzászólók épp azt emelték ki, hogy az adózási feltételek kiszámíthatóvá válnak egyrészt azzal, hogy az előttünk fekvő törvénymódosítás csak néhány esetben tartalmaz érdemi, a fizetendő adó összegének tekintetében lényeges változást, másrészt azzal, hogy számos paragrafus a korábbi értelmezési pontatlanságokat hivatott kiküszöbölni, illetve különösen a társasági adó vonatkozásában az új számviteli törvény tesz szükségessé változtatásokat.

Az adózási szabályok két évre ismertté válnak, megkönnyítve ezzel a vállalkozások tervezését. A bizottsági többség üdvözölte, hogy a tervezett érdemi változások szinte mindegyike könnyítést jelent az adózók számára, mind a fizetendő adó mértéke, mind az adminisztrációs terhek vonatkozásában.

A törvényváltozás általános hatásai mellett a bizottság kiemelten foglalkozott az új rendelkezések mezőgazdaságot érintő hatásával. Hosszas vita alakult ki arról, hogy a mezőgazdasági szektor jelenlegi jövedelemtermelő képessége mellett megvalósítható-e a kormányzat által tervezett jelentős mértékű minimálbér-emelés a szektorban.

A képviselőtársaim hiányolták az őstermelői szja esetében alkalmazott értékhatárok valorizációját, az ágazatot érintően megfontolandónak tartja a bizottság a gázolaj jövedéki adója emelésének mértékét, illetve az adó-visszatérítés nagyságának változását. Ellenzéki felvetés volt, hogy több ösztönző adókedvezményt kellene beépíteni a törvényjavaslatba, támogatva ezzel például a szövetkezeti üzletrész vásárlását. Kormánypárti részről megfogalmazódott, hogy ezek a kiemelt területek közvetlen eszközökkel is támogathatók, az adókedvezmények szaporítása éppen ezért a rendszer egyszerűsítése, áttekinthetősége érdekében nem indokolt.

A tőkeszegény mezőgazdaságban is pozitív hatása lehet a kezdő vállalkozások veszteségelhatárolásában bekövetkező változásoknak. Jelentős adminisztrációs tehercsökkenést remélünk attól, hogy az egyszerűsített bevallást teljesítő őstermelők körével szélesedik a munkáltató adómegállapítási lehetősége, sőt e kedvező változás már a 2000. évre vonatkozó bevallásoknál is alkalmazható.

Jelentős likviditási könnyítést jelent, hogy az éves áfabevallásra kötelezetteknek nem kell külön kérniük a gyakoribb bevallás lehetőségét. Ezt a nyilatkozatukkal választhatják. Így lehetővé válik, hogy a mezőgazdaságra jellemző kedvezményes áfakulcsok miatt jelentkező adó-visszatérítéshez korábban jussanak hozzá a gazdálkodók, illetve a fejlesztések során megfizetett áfa is hamarabb visszaforgatható legyen az egyébként tőkeszegény gazdálkodásba.

A bizottsági ülésen megfogalmazott pontosítások, illetve módosítások a törvényjavaslat vitájában és elfogadásakor érvényesíthetők, ezért a mezőgazdasági bizottsági többség 15 igen szavazattal, 9 nem ellenében a T/2977. számú törvényjavaslatot általános vitára ajánlja az Országgyűlésnek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai